Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d.įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2009 m. rugsėjo 28 d. rengiamas žemės sklypo Jančiūnų k., Butrimonių sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8517/0001:0256) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. 
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius – Jonas Kolenda ir Zofija Kolenda, gyv. Jančiūnų k., . Butrimonių sen., Šalčininkų raj.
Projekto rengėjas – Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas“ .Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii. matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 lapkričio 09 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. spalio 14 d. iki lapkričio 09 d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas „ patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.