easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiamas 2023 m. sveikatos projektų konkursas

Paraiškas dalyvauti Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinimo konkurse gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Pažymime, kad teikiamų programos projektų sveikatinimo priemonės turi būti skirtos Savivaldybės gyventojams.

Iš specialiosios programos lėšų finansuojama ir remiama:

1. Visuomenės sveikatos stiprinimas ir ugdymas;

1.1. Burnos higiena ir sveikata;

1.2. Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija;

1.3. Fizinio aktyvumo skatinimas

1.4. Lytinė sveikata;

1.5. Psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.)

1.6. Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija bei kt.);

2. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

3. Neinfekcinių ligų profilaktika;

4. Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo);

Atkreipiame dėmesį, kad sveikatos projektai privalo būti rengiami remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo aprašu, kuris patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-837 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Vienas paraiškos egzempliorius turi būti pateiktas savivaldybės administracijos 117 kab. arba siunčiamas registruotu laišku adresu: Vilniaus g. 49 , Šalčininkai (ant voko turi būti žyma „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“ savivaldybės gydytojui) iki  2023 m. balandžio 17 d. 17.00 val. Paraiškos variantas Microsoft Word formatu siunčiamas el. paštu jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt.

Daugiau informacijos  el. p. jolanta.cerniavskiene@salcininkai.lt

TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA

easy to read