Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šildymo sezono pradžia

Š. m. spalio 7 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV – 1568 nuo š. m. spalio 8 d. nustatyta Šildymo sezono pradžia Šalčininkų rajono teritorijoje, pirmiausia šilumą pradedant tiekti švietimo bei gydymo įstaigoms.
Šilumos vartotojai, kurie už šilumą atsiskaito pagal šilumos apskaitos prietaisus, išskyrus švietimo bei gydymo įstaigas, turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, apie tai pranešę šilumos tiekėjui nustatyta tvarka.
Butų ir kitų patalpų daugiabučiuose namuose savininkai turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, jeigu to reikalauja daugiau kaip puse to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.