Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pradedamas rengti žemės sklypo žemėtvarkos projektas.

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2009m. sausio 29 d. rengiamas žemės sklypo Didžiųjų Zubiškių k., Kalesninkų sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8523/0005:0275) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
 Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius- Šlempo Stanislav, gyv Pramonės g. 7-24,
Šalčininkų m..
Projekto rengėjas individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas“ . Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii. matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 birželio
08 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. gegužės 14 d. iki birželio 08 d. individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas „ patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.