Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pradedamas rengti žemės sklypo žemėtvarkos projektas.

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d.įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nuo 2009m. sausio 15 d. rengiamas žemės sklypo Didžiųjų Zubiškių k., Kalesninkų sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8523/0005:0276) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
 Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius- Kristina Simanovičiūtė, gyv. Maciulevičiaus g.47-120 ,
Vilniaus m..
Projekto rengėjas Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas“ .Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii. matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 gegužės 30 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. gegužės 5 d. iki gegužės 30 d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas „ patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.