Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pradedamas rengti detalusis planas (Eišiškės)

Pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 8512/0004:123, Raubiškių g. 48, Eišiškių mst., Šalčininkų r. sav., detalusis palnas.
Projekto rengimo pagrindas - Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Boleslav Daškevič ir Anos Krivonos sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009-01-06 Nr. GS(7.83)-2.
Projekto tikslas - žemės sklypo padalinimas į dvi dalis nekeičiant naudojimo būdo ir pobūdžio, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymas.
Projekto organizatorius – Ana Krivona, Raubiškių g. 48, Eišiškių mst., Šalčininkų r. sav., tel. 8 603 88979.
Projekto rengėjas - A.Kažienės architektūros studija, Užupio g. 16-31, Vilnius, tel. 8 686 74252.
Detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2009-06-17.
Detalusis planas viešai eksponuojamas Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių seniūnijoje skelbimų lentoje, Gegužės a. 19, Eišiškės LT-17169, Šalčininkų r. sav., tel. 8 380 56475, nuo 2009-06-17 iki 2009-07-17 d. Viešas aptarimas vyks ten pat 2009-07-17 d. 14.00 val.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Apskundimo tvarka:
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) įteikimo datos.