Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pradedamas rengti detalusis planas (Butrimonių sen., Šaulių k.)

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 8503/0005:247) Šaulių k., Butrimonių sen., Šalčininkų raj. sav. detalusis planas (UAB „TELE2“ bazinio ryšio objekto Nr.781.1-Raščiūnai (H-60m) statybai).
Planavimo organizatorius: Ana Lenarčik (vadovaujantis „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi , 2009 04 17 Nr. GS (7.83) – 88“ )
Planavimo tikslas: žemės sklypo (kad. Nr. 8503/0005:247) padalijimas į du sklypus, numatant vieno sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimą iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (inžinerinės infrastruktūros teritoriją), statybos reglamentų nustatymas.
Plano rengėjas: UAB „Archihalė“, Vykinto 7-3, Vilnius, tel. 85 2610697;
El. paštas: archihale@zebra.lt.
Detaliojo plano derinimo, tvirtinimo ir viešo svarstymo su visuomene tvarka – bendra.
Internetinio tinklalapio adresas:www.salcininkai.lt.
Pasiūlymus (raštu) galima teikti Šalčininkų raj. sav. administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui (Vilniaus g. 49; tel. 8(380) 30183), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais.
Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei teikti pasiūlymus raštu galima plano organizatoriui ir/arba plano rengėjui. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu bus paskelbta vėliau.