Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Parengtas žemės sklypų Mantviliškių kaime specialusis planas

Parengtas žemės sklypų (Nr. 8533/0004:471 ir Nr. 8533/0004:513) Šalčininkų r. sav., Eišiškių sen., Mantviliškių kaime specialusis planas. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).
Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.
Planavimo organizatorius: privačios žemės savininkas Andžej Andruškevič, Dumblės kaimas, Eišiškių seniūnija, Šalčininkų raj.
Plano rengėjas – VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzi.lt
Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su sprendiniais galima pas plano rengėją.