easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jaunimo projektų konkurso 2023 m. pateiktų projektų sąrašas

Nuo š. m. kovo 20 d. iki š. m. kovo 31 d. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos ir neformalios jaunimo grupės, respublikinių jaunimo organizacijų padaliniai, veikiantys Šalčininkų rajono teritorijoje, su jaunimu dirbančios organizacijos, vykdančios darbą ir atvirąjį darbą su jaunimu, buvo kviečiami teikti jaunimo projektų paraiškas finansavimui iš Jaunimo programos gauti. Iš viso buvo gauta 20 paraiškų.

Skelbiame pateiktų jaunimo projektų 2023 m. konkursui sąrašą: 

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Šalčininkų rajono Akmenynės bendruomenės centras

700 žingsnių į praeitį

Šalčininkų rajono kūno kultūros draugija „Sokol“

Sportuok su muzika

Šalčininkų rajono sporto klubas „Jaunystė“

Sporto šventė

Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras

Turiningas Rūdninkų kaimo jaunimo laisvalaikis

Poškonių bendruomenės centras

Mes stiprūs kartu

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Pavasario ritmu

Futbolo klubas „Ketera“

Mus vienijantis futbolas

Šalčininkų Šv. Apaštalo Petro parapija

Jaunimo įsitraukimas į parapijos bendruomenę

Jašiūnų kaimo bendruomenės centras

Pažinkime Lietuvos dvarus, pilis ir gražius kampelius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Prevencijos paskaitos bei žygis Šalčininkų rajono jaunimui

Asociacija „Draugystės mazgas“

Išgyvenimas dykumoje

Bendrija „Europos inovacijos“

Įamžink akimirkas

VšĮ Judesio ir minties teatras

Stovykla - festivalis „Kūrybingi stebuklai“

Pabarės bendruomenės centras

Bendruomeniškumą skatinanti vasara

Eišiškių laisvalaikio ir verslo centras

(projektas pateiktas be pavadinimo)

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

Šalčininkų jaunimo erdvė

Pabarės laisvalaikio salė

Vasarok kartu su AJE

Turgelių laisvalaikio salės atvira jaunimo erdvė

Pramogauk su AJE vasara

Lietuvos skautų sąjunga. Šalčios žemės tuntas

Lietuvos skautų sąjungos Šalčios žemės tunto plėtra 2023 m. balandžio 3 d.

VŠĮ Nowa Fala

Papasakok apie save

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariatas

Teisėtas ir naudingas mūsų laisvalaikis 2023 m.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija labai džiaugiasi, kad Jaunimo projektų konkursas kasmet sulaukia vis daugiau projektų pareiškėjų. Projektų vertinimas atliekamas dviem etapais: pirmu etapu savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė patikrina, ar paraiškos yra pateiktos laiku ir teisingai, ar pateikti visi reikiami dokumentai, ar pareiškėjai atitinka konkurso nuostatų pareiškėjų apibūdinimus. Tolesnį vertinimą dėl finansavimo spręs Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

Dėl skirto finansavimo savivaldybės administracija informuos papildomai.

2023 metų konkurso prioritetai:

 • mažinti jaunimo socialinę atskirtį (jaunų bedarbių, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo);
 • skatinti jaunimo savanorišką veiklą;
 • skatinti jaunų asmenų įsitraukimą į jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas;
 • plėtoti darbo su jaunimu formų įvairovę.

Jaunimo programos lėšos yra skiriamos pagal šias kryptis:

 • jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projektams (konferencijos, seminarai, akcijos, mokymai, susitikimai jaunimo situacijai aptarti, problemoms išspręsti ir t.t.) remti;
 • jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektams, naudingiems bendruomenėms, remti;
 • jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimo projektams;
 • projektams, skatinantiems ir plėtojantiems jaunimo, jaunimo organizacijų, savivaldos ir kitų įstaigų partnerystę bei bendradarbiavimą savivaldybės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje;
 • projektams, kuriais siekiama mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį ir jiems padėti (neįgaliems, socialiai remtiniems, nestudijuojantiems, nedirbantiems pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintiems kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantiems neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantiems darbo jauniems žmonėms);
 • atvirosioms jaunimo erdvėms steigti ir atvirąjį darbą su jaunimu vykdyti;
 • nevalstybinių jaunimo organizacijų ir/ar jų asociacijų įregistravimo, registracijos duomenų keitimo išlaidoms kompensuoti;
 • projekto vykdymo metu transporto išlaidoms padengti, bet ne daugiau nei 50 proc. visos gautos jaunimo projekto finansavimo sumos;
 • projektams, skatinantiems savanorystę vietos lygmeniu;
 • projektams, plėtojantiems mobilųjį darbą Šalčininkų rajono savivaldybės kaimo vietovėse.
easy to read