Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie teritorijų planavimą

Pradedamas rengti 0,4018 ha žemės sklypo (kad.Nr.8520/0001:313) M.Balinskio g.74, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r. detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.G (7.83)-1 sudaryta 2008m. sausio mėn. 6d. tarp Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos ir Ramūno Leonavičiaus, Ritos Leonavičienės, Stanislovo Skrockio ir Jelenos Skrockajos.
Planavimo tikslas –žemės padalinimas neleičiant naudojimo būdo ir pobūdžio (antro gyvenamojo namo statybai), teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymas
Planavimo organizatorius – Ramūnas Leonavičius, Rita Leonavičienė, Stanislovas Skrockis ir Jelena Skrockaja.
Plano rengėjas – S.Leinarto privati firma „Barbakanas“, Dunojaus g.14, Vilnius.
Informaciją teikia: projekto vadovas Saulius Leinartas tel. (8-5) 2620293, 8687 19500 ir  planavimo organizatoriai tel. 8656 61907.
Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu bei teikti pasiūlymus raštu galima plano organizatoriui ir/arba plano rengėjui. Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu bus paskelbta vėliau.