Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie teritorijų planavimą

Pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 8507/0002:203 detalusis palnas.
Projekto rengimo pagrindas - Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Boleslav Daškevič ir Oksanos Obločinskos sudaryta detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2009-03-13 Nr. GS(7.83)-60.
Projekto tikslas - žemės sklypo padalinimas, paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdo nustatymas, naudojimo pobūdžio nustatymas, teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamento nustatymas.
Projekto organizatorius - Oksana Obločinska, A. Mickevičiaus g. 75, Šalčininkai, tel. 8 656 67219.
Projekto rengėjas - A.Kažienės architektūros studija, Užupio g. 16-31, Vilnius, tel. 8 686 74252.
Detaliojo plano viešo svarstymo pradžia nuo 2009-06-17.
Detalusis planas viešai eksponuojamas Šalčininkų rajono savivaldybės Šalčininkų seniūnijoje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 30, LT-17108, Šalčininkai, tel. 8 380 51198, nuo 2009-06-17 iki 2009-07-17 d. Viešas aptarimas vyks ten pat 2009-07-17 d. 12.00 val.
Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos raštu.
Apskundimo tvarka:
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) įteikimo datos.