Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kaip taisyklingai rašyti pareigų pavadinimus?

Dažnai kyla klausimas, kaip taisyklingai įvardyti darbuotojų pareigas. Tai svarbu, nes pareigų pavadinimai nurodomi elektroniniuose laiškuose, rašomi vizitinėse kortelėse, raštuose, tarnybiniuose pažymėjimuose, kabinetų iškabose ir pan.

Asmuo, organizuojantis ir atsakantis už įstaigos ar įmonės veiklą yra vadovas. Paprastai įvardijant vadovaujamas pareigas einantį asmenį pavartojami siauresnės reikšmės žodžiai, pavyzdžiui direktorius, vedėjas, viršininkas ir pan.

Norint taisyklingai nurodyti pareigas, reikia atsiminti, kad įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, padalinių ir veiklos barų vadovų pareigų pavadinimai sudaromi su kilmininko formos priklausomuoju žodžiu, todėl taisyklinga būtų: administracijos direktorius, švietimo skyriaus vedėjas ir t. t. Tačiau, kai nusakomas pavaldumo santykis ir/arba veiklos sritis, pavadinimas sudaromas su naudininku, pvz., vedėjo pavaduotojas sportui.

Pareigų, profesijų, teisinio statuso, rangų, titulų, mokslo laipsnių, pedagoginių mokslo vardų, kvalifikacinių laipsnių ir panašūs pavadinimai apibendrintai sudaromi su vyriškosios giminės daiktavardžiais, pavyzdžiui, įgijo mokytojo specialybę, apgynė daktaro disertaciją. Pareigas einančias moteris apibūdinti (kai kalbama apie konkrečias tas pareigas einančias moteris), vartojami moteriškosios giminės daiktavardžiai, pavyzdžiui, savivaldybės gydytoja, komisijos pirmininkė, skyriaus vedėja (bet ji eina skyriaus vedėjo pareigas, - apibendrinta reikšmė).

Dažnai susipainiojama, kaip taisyklingai reikia rašyti pareigų pavadinimą, kai jį sudaro ne vienas, o keli žodžiai. Kada reikia rašyti brūkšnelį, o kada ne? Jei antras žodis paaiškina ar papildo pirmąjį, brūkšnelis nerašomas, pvz.: mokytojas ekspertas, mokytojas metodininkas. Tačiau jei kalbame apie dvi lygiavertes specialybes, brūkšnelį turime rašyti, pvz., sekretorius-referentas.

Reikia įsidėmėti, kad pareigoms įvardyti vartojama tik įvardžiuotinė žodžių vyriausias, vyresnis forma, pav.: vyriausiasis buhalteris, vyresnysis specialistas. Žodžiais vyriausias ir vyresnis apibūdinama ne pareigybė, o amžius.

Svarbu įsidėmėti, kad skiriama į pareigas ir pareigoms. Darbuotojai ne užima, o eina pareigas. Taip pat nevartotini pasakymai paaukštinti, pažeminti pareigose, taisyklingai būtų paaukštinti, pažeminti pareigas; perkelti (skirti) į aukštesnes (žemesnes) pareigas.

Seniūnų pareigos įvardijamos be žodžio seniūnija (žr. el. „Kanceliarinės kalbos patarimus“), pvz., Šalčininkų seniūnas (ne Šalčininkų seniūnijos seniūnas); tokiu pačiu principu įvardijamos ir seniūnaičių pareigos – be žodžio seniūnaitija, pvz., Baušių seniūnaitis (ne Baušių seniūnaitijos seniūnaitis).

Be nomenklatūrinių žodžių seniūnija ir seniūnaitija negalima išsiversti, jei šių pavadinimai nepaprasti, pvz.: Jašiūnų geležinkelio stotis I-oji seniūnaitija – Jašiūnų geležinkelio stoties I-osios seniūnaitijos seniūnas.

Pareigų (ir titulų) pavadinimai rašomi mažąja raide, pavyzdžiui, įsakymą pasirašė švietimo ir mokslo ministras.

Tačiau stilistiniais sumetimais aukščiausių pareigūnų pavadinimai gali būti rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz.:
Lietuvos Respublikos Prezidentas – Prezidentas
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas – Seimo Pirmininkas
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas – Ministras Pirmininkas

Oficialiuose raštuose, prašymuose ir pan., didžiąja raide rašomas bet kurio asmens, į kurį kreipiamasi, pareigų pavadinimas, pvz.: Šalčininkų rajono savivaldybės Merui, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Direktoriui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir t. t.


Pagal Valstybinės kalbos komisijos konsultacijų banko rekomendacijas http://www.vlkk.lt/konsultacijos  parengė Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Lukaševič.