Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šilumos punktai

Šalčininkų miesto šilumos punktų rekonstrukcija S-BPD2004-ERPF-1.2.1-05-06/0015

Projekto vykdytojas UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"

Projekto pavadinimas

Šalčininkų miesto šilumos punktų rekonstrukcija

Įgyvendinimo vieta

Šalčininkų miestas

Paramos suma

1 360 581,00 Lt.

Projekto vertė

2 103 586,00 Lt.

Įgyvendinimo trukmė

12 mėn.

2006 m. gruodžio 27 d. buvo pasirašyta sutartis dėl paramos skyrimo iš Europos regioninės plėtros fondo UAB Šalčininkų šilumos tinklų projektui „ Šalčininkų miesto šilumos punktų rekonstrukcija ".

Pagrindinis šio projekto tikslas : Šalčininkų rajono savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistemos modernizavimas, sumažinant šilumos nuostolius tinkluose, centralizuotos šilumos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sąnaudas bei padidinant šilumos tiekimo Šalčininkų miesto vartotojams patikimumą, saugumą ir efektyvumą.

Projekto įgyvendinimo metu bus :

1. modernizuota Šalčininkų rajono savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema, panaikinant keturvamzdę bei pereinant prie dvivamzdės šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos.

2. šilumos vartotojų pastatuose bus modernizuoti ir įrengti 101 modernus šilumos punktai.

Projektui „Šalčininkų miesto šilumos punktų rekonstrukcija" skirta 1 360 581,00 litų paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, 743 005,00 litų projekto įgyvendinimui skyrė projekto vykdytojas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai". Bendra projekto vertė:

2 103 586,00 litų (be PVM.)

Įgyvendinus projektą planuojama:

- sumažinti UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" šilumos gamybos sąnaudas;

- 808 MWh sumažinti šilumos nuostolius UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" trasuose;

- 5-10% sumažinti šilumos gamybos sąnaudas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" katilinėje;

- sumažinti iš UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" katilinės išmetamų teršalų į atmosferą kiekį;

- sumažinti Šalčininkų miesto šilumos vartotojų išlaidas šildymui;

Projekto uždavinius įgyvendinti bei iškeltus tikslus pasiekti numatoma iki 2007 m. lapkričio 30 d.