Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Eišiškių vidurinė

VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių 1-osios vidurinės mokyklos pastato renovacija
(BPD04-ERPF-1.2.4-01-05/0209)

Projekto vykdytojas Šalčininkų rajono savivaldybė

Projekto pavadinimas

Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių 1-osios vidurinės mokyklos pastato renovacija

Įgyvendinimo vieta

Eišiškės

Paramos suma

1105202,71 Lt

Projekto vertė

1205106 Lt

Įgyvendinimo trukmė

12 mėn.

 

2005 m. sausio mėnesį prasidėjo projekto "Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių 1-osios vidurinės mokyklos pastato renovacija" įgyvendinimas. Pagrindinis šio projekto tikslas yra padidinti energijos vartojimo efektyvumą Šalčininkų rajono Eišiškių 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Projektas siekia ir kitų tikslų, tokių kaip: pagerinti patalpų mikroklimatą, moksleivių mokymosi ir personalo darbo sąlygas, sumažinti išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekį.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti šie darbai:

  • pakeisti langai naujais plastikiniais (940 kv.m).,
  • pakeistos lauko durys (46 kv.m.),
  • apšiltinta perdanga virš senojo korpuso (356 kv.m.),
  • apšiltintos išorinės sienos (1846 kv.m.),
  • sumažintas stiklo blokelių plotas (pakeičiant langais arba mūru) 82 kv.m,
  • renovuota apšvietimo sistema ir įrengta vėdinimo sistema.

Projektui "Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių 1-osios vidurinės mokyklos pastato renovacija" skirta 1105202,71 litų paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, 100 000 litų projekto įgyvendinimui skyrė Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 1 205 106 litų.

Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti 358930 kWh šilumos energijos arba 57 212 litų biudžeto lėšų per metus. Išorinių sienų rekonstrukcija, durų ir langų pakeitimas naujais padidins pastatų išorinių atitvarų šiluminę varžą, kas leis pastato šildymui suvartoti mažiau šiluminės energijos. Šilumai pagaminti bus sunaudota mažiau gamtinių išteklių, sumažės teršalų kiekis. Sumažėjusi oro tarša sąlygos mažesnį neigiamą poveikį žmonių sveikatai. O svarbiausia - pagerės mokyklos mokinių mokslo ir mokyklos personalo darbo sąlygos.