Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Centrinė katilinė

Šalčininkų miesto centrinės katilinės rekonstravimas S- BPD2004-ERPF-1.2.2-05-06/0006

Projekto vykdytojas UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"

Projekto pavadinimas

Šalčininkų miesto centrinės katilinės rekonstravimas

Įgyvendinimo vieta

Šalčininkų miestas

Paramos suma

814 928.00 Lt.

Projekto vertė

1 260 658.00 Lt.

Įgyvendinimo trukmė

12 mėn.

2006 m. gruodžio 7 d. buvo pasirašyta sutartis dėl paramos skyrimo iš Europos regioninės plėtros fondo UAB Šalčininkų šilumos tinklai projektui „ Šalčininkų miesto centrinės katilinės rekonstravimas".

Pagrindinis šio projekto tikslas : Šalčininkų miesto centrinės katilinės rekonstrukcija, įdiegiant pažangias technologijas bei tokiu būdu padidinant Šalčininkų miesto centralizuotos šilumos tiekimo sistemos efektyvumą ir sumažinant centralizuotos šilumos gamybos sąnaudas.

Projekto įgyvendinimo metu bus atlikta Šalčininkų miesto centrinės katilinės rekonstrukciją, įrengiant katilinėje 2 modernius, pilnai automatizuotus vandens šildymo katilus su kondensaciniais ekonomaizeriais, įgalinančius padidinti šiluminės energijos gamybos efektyvumą;

Projektui „Šalčininkų miesto centrinės katilinės rekonstravimas" skirta 814 928 litų paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, 445 730,00 litų projekto įgyvendinimui skyrė projekto vykdytojas UAB „Šalčininkų šilumos tinklai". Bendra projekto vertė:

1 260 658,00 litų.(be PVM.)

Įgyvendinus projektą planuojama:

- padidinti Šalčininkų miesto centrinės katilinės katilų naudingumo koeficientą nuo 87% iki 99%;

- sumažinti UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" šilumos gamybos sąnaudas 6% arba vidutiniškai 185 tūkst. Lt per metus;

- sumažinti šilumos gamybai sunaudojamų gamtinių dujų kiekį;

- sumažinti iš UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" katilinės išmetamų teršalų į atmosferą kiekį;

- UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" įdiegti šiuolaikines technologijas, tokiu būdu užtikrinant bendrovės atitiktį technologiniams standartams;

Projekto uždavinius įgyvendinti bei iškeltus tikslus pasiekti numatoma iki 2007 m. lapkričio 30 d.