Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Didžiųjų raidžių rašymas

1. Aukščiausiųjų valstybinės valdžios institucijų pavadinimų visi žodžiai rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Lietuvos Respublikos Seimas – Seimas;
• Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Vyriausybė;
• Lietuvos Respublikos Prezidentūra – Prezidentūra;
• Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Konstitucinis Teismas;
• Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Aukščiausiasis Teismas.

Visi aukščiausių tarptautinių organizacijų ir vyriausiųjų institucijų pavadinimų žodžiai taip pat rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Jungtinės Tautos (Jungtinių Tautų Organizacija);
• Generalinė Asamblėja;
• Europos Sąjunga;
• Europos Parlamentas;
• Europos Komisija;
• Europos Sąjungos Taryba;
• Saugumo Taryba;
• Tarptautinis Teismas.

2. Valstybės valdymo formą nusakantys žodžiai respublika, karalystė, kunigaikštystė, valstybė, sandrauga, sąjunga, federacija, konfederacija ir kt. oficialiuose valstybių pavadinimuose rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Lietuvos Respublika;
• Lenkijos Respublika;
• Maroko Karalystė;
• Liuksemburgo Didžioji Kunigaikštystė;
• Lichtenšteino Kunigaikštystė;
• Izraelio Valstybė;
• Rusijos Federacija;
• Šveicarijos Konfederacija;
• Jungtinės Amerikos Valstijos.
Mažąja raide valdymo formą nusakančius žodžius rašome, kai šalis apibūdinama neoficialiai, pavyzdžiui:
• Lietuvos valstybė (oficialus pavadinimas – Lietuvos Respublika).

3. Pasaulio šalys (pietūs, šiaurė, rytai, vakarai) atskirų regionų pavadinimuose rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Vakarų Europa;
• Artimieji Rytai;
•  Pietų Afrika;
• Tolimieji Rytai.

4. Dviejų ar kelių žodžių geografiniuose ir astronominiuose pavadinimuose nomenklatūriniai (rūšiniai) žodžiai (sala, kalnas, jūra, nerija) rašomi mažąja raide, pavyzdžiui:
• Kuršių nerija;
• Šiaurės žvaigždė;
• Karpatų kalnai;
• Akacijų gatvė;
•  Baltijos jūra.

5. Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų, sudarytų iš dviejų ar daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Finansų ministerija (Lietuvos Respublikos finansų ministerija);
• Valstybinė mokesčių inspekcija (Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija);
• Nacionalinis dramos teatras (Lietuvos nacionalinis dramos teatras);
• Socialinių paslaugų centras ( Šalčininkų socialinių paslaugų centras);
• Sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras (Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras);
• Pirminės sveikatos priežiūros centras (Eišiškių pirminės sveikatos priežiūros centras).

6. Jei oficialus institucijos, įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas, sudarytas iš dviejų ar daugiau žodžių, prasideda tikriniu vardu: vietovardžiu (valstybės, miesto, kaimo, rajono, seniūnijos vardu ir pan.) ar asmenvardžiu, didžiąja raide rašomas tik tas tikrinis vardas.
•  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;
• Šalčininkų rajono savivaldybės taryba;
• Šalčininkų rajono savivaldybės administracija;
• Šalčininkų seniūnija;
• Dainavos seniūnija;
• Šalčininkų darbo birža;
• Čiužiakampio senelių globos namai;
• Povilo Povilaičio individuali įmonė.

7. Sutrumpinti oficialūs įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai rašomi kaip atitinkami nesutrumpintieji, pavyzdžiui:
• Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija – Teisingumo ministerija;
• Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – Krašto apsaugos ministerija;
• Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
• Šalčininkų rajono policijos komisariatas – Policijos komisariatas.

8. Įstaigų, įmonių ir organizacijų struktūrinių padalinių oficialūs pavadinimai rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyris;
• Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Kelių policijos poskyris;
• Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Pabarės seniūnija;
• Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius;
• Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų Savarankiško gyvenimo namai.
Mažąja raide rašomi masiškai paplitusių padalinių (priimamųjų, registratūrų, raštinių ir pan.) pavadinimai, pavyzdžiui:
• Šalčininkų rajono savivaldybės mero priimamasis;
• Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro registratūra.

9. Įmonių, įstaigų ar organizacijų simboliniai pavadinimai rašomi kabutėse ir pradedami didžiąja raide (didžiąja raide rašomas tik pirmasis kabutėmis išskirtas žodis, o visi kiti po jo esantys žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis), pavyzdžiui:
• Šalčininkų „Santarvės“ vidurinė mokykla;
• Eišiškių lopšelis-darželis „Žiburėlis“;
• Šalčininkų rajono sporto klubas „Jaunystė“;
• Viešoji įstaiga „Naujoji gyvybė“.
Jei įstaiga, įmonė ar organizacija turi simbolinį pavadinimą, didžiąja raide rašomas tik šis pavadinimas, gimininiai žodžiai rašomi mažosiomis raidėmis, pavyzdžiui:
• laikraštis „Šalčios žinios“;
•  uždaroji akcinė bendrovė „Tvarkyba“;
• lopšelis-darželis „Žiburėlis“.
Įstaigų pavadinime gali būti ir tikrinių vardų. Tokiais atvejais pavadinimai rašomi be kabučių, pavyzdžiui:
• Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija;
• Butrimonių Anos Krepštul gimnazija;
• Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla.

10. Žodžiai, reiškiantys įmonės veiklos sritį ar pobūdį, su tiesioginės reikšmės žodžiais sudaro vientisą, didžiąja raide pradedamą ir be kabučių rašomą pavadinimą, pvz.:
• VšĮ Eišiškių pirminės sveikatos priežiūros centras;
• VšĮ Šalčininkų sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras.

11. Dokumentų pavadinimų pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Vietos savivaldos įstatymas – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
• Valstybės tarnybos įstatymas – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;
• Valstybinės kalbos įstatymas – Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas;
• Civilinis kodeksas – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
• Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės.
Ypatingų dokumentų visi pavadinimo žodžiai rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Lietuvos Respublikos Konstitucija;
• Lietuvos Nepriklausomybės aktas.

12. Pareigų pavadinimai rašomi mažosiomis raidėmis, pvz.:
• ministras, meras, direktorius, vedėjas.
Didžiąja raide rašomi aukščiausių pareigūnų pavadinimai, pvz:
• Lietuvos Respublikos Prezidentas;
• Seimo Pirmininkas;
• Ministras Pirmininkas.

13.  Didžiosios raidės rašytinos pagarbiai kreipiantis į mums svarbų asmenį pareiškimuose, prašymuose, laiškuose. Didžiąja raide gali būti parašytas bet koks žodis, kuriam suteikiama ypatinga svarba ir reikšmė, tačiau toks rašybos būdas turėtų būti motyvuotas konteksto.

14. Svarbių statinių, architektūros paminklų pavadinimų pirmasis žodis rašomas didžiąja raide, pvz.:
• Aušros vartai;
•  Baltieji rūmai;
•  Santuokų rūmai;
• Vilniaus arkikatedra bazilika;
• Luvras.

15. Bažnyčių pavadinimuose neskaidomi žodžių junginiai, t.y. junginiai, turintys vienos sąvokos reikšmę, rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Šventosios Dvasios bažnyčia;
• Šventosios Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčia;
• Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia.

16. Prieš šventais paskelbtų asmenų vardus žodis šventasis ar trumpinys šv. rašomi mažąja raide, pavyzdžiui:
• šv. Paulius;
• šventasis Kazimieras;
•  šv. Ona.
Tačiau trumpinys šv. rašomas didžiąja raide, kai jis yra geografinio tikrinio pavadinimo ar kitokio tikrinio pavadinimo sudėtinė dalis, pvz.:
• Šv. Onos bažnyčia;
• Šv. Stepono gatvė;
• Šv. Antano atlaidai.
Didžiąja raide rašomi ir netrumpinami šie religiniai pavadinimai:
• Šventasis Raštas;
• Švenčiausiasis Sakramentas;
• Šventoji Dvasia;
• Šventasis Tėvas.

17. Švenčių pavadinimai rašomi didžiąja raide, pavyzdžiui:
• Joninės;
• Naujieji metai;
• Motinos diena;
• Visi šventieji;
• Vėlinės;
• Velykos (šv.Velykos);
• Kalėdos (šv. Kalėdos).