Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas 9

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" nuo 2009m. rugpjūčio 31 d. rengiamas žemės sklypo Dainavos k., Jašiūnų sen. Šalčininkų raj. sav. (kadastrinis Nr. 8520/0009:153) žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas - ūkininko ūkio sodybos formavimas.
Planavimo organizatorius- Valerija Stupak, gyv. Dainavos k.
Jašiūnų sen., Šalčininkų raj.
Projekto rengėjas Individuali S. Bumblausko įmonė „ Matininkas" .Vilniaus 33, Šalčininkai, tel :(8-380) 34282, 861678715, el paštas: ii. matininkas@gmail.com
Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2009 spalio 12d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2009 m. rugsėjo 017 d. iki spalio 12d.
Individualios S. Bumblausko įmonės „Matininkas „ patalpose adresu: Vilniaus g. 33, II aukštas, Šalčininkai.