Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą, santuokos liudijimo išrašymą.

Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Šalčininkų rajono religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti Šalčininkų rajono civilinės metrikacijos skyriui nustatytos formos pranešimą apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką. Gavę bažnyčios pranešimą, Civilinės metrikacijos  skyrius ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukia santuoką į apskaitą. Apie tai informuojami sutuoktiniai.  Atsiimant santuokos liudijimą sutuoktiniai tūri sumokėti valstybės rinkliavą - 6,00 Eur.


Pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Jei vienas iš susituokusiųjų yra užsienio valstybės pilietis (-ė) – pateikiamas jo (jos) valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtintas, kad jo (jos) santuokai kliūčių nėra. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, išverstas į lietuvių kalbą.