Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

2010 m. žemės mokestis

Žemės nuomos mokestis

Nuo 2003 m. sausio 1 d. valstybinės žemės nuomos mokestį administruoja rajono savivaldybės administracijos padalinys.

Žemės nuomos mokesčio administravimo ir mokėtojų įmokų apskaitos klausimais konsultuoja Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresnioji ekonomistė: Tatjana Šostak, adresu: Vilniaus g.49, 411 kabinetas, telefonas (8 380) 30 187.

Rajono savivaldybės Taryba 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-1198 "Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Valstybinės žemės nuomos mokesčio 2010 m. fiziniams bei juridiniams asmenims tarifo bei termino nustatymo" nusprendė, kad valstybinės žemės nuomos mokestį už 2010 metus juridiniai bei fiziniai asmenys privalo sumokėti į Savivaldybės biudžetą iki 2010 m. gruodžio 31 d. Taip pat anksčiau minėtu sprendimu nustatytas 2010 metų nuomos mokesčio tarifas: išnuomojant valstybinę žemės ūkio paskirties žemę ne aukciono būdu juridiniams asmenims - 1,5 proc. žemės vertės, kitos paskirties žemę ne aukciono būdu juridiniams asmenims - 3 proc. žemės vertės, o išnuomojant valstybinę žemę ne aukciono būdu fiziniams asmenims - 1,5 proc. žemės vertės.

Išnuomojant valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius aukciono būdu nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

Pagal rajono savivaldybės Tarybos 2010m. gegužės 27 d. sprendimą Nr.T- 1200 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio 2010 m." nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio atleisti: 

1. Atleisti asmenis 2010 m. nuo žemės nuomos mokesčio už žemės ūkio paskirties bendrą žemės sklypų plotą, neviršijantį kaimo vietovėse 5 ha.
2. Atleisti žemės nuomotojus - asmenis, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkus ir nepilnamečius vaikus, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo dydis neviršija neapmokestinamojo sklypo dydžio: kaimo vietovėse - 2 ha, miesto ir miesto tipo gyvenvietėse - 0,25 ha.
3.žemės nuomotojus - asmenis, kurių mokėtinas žemės nuomos mokestis (už visus žemės sklypus) neviršija 5 litų.

Fiziniams ir juridiniams asmenims mokestį apskaičiuoja savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius. Juridiniai asmenys, naudojantys valstybinės žemės sklypus, pagal pateiktus kadastro duomenis gali patys apskaičiuoti žemės nuomos mokesčio dydį. Mokesčio mokėtojai, kurie naudojasi valstybine žeme, bet negavo nuomos mokesčio deklaracijos, turi nedelsdami kreiptis aukščiau nurodytu adresu dėl nuomos mokesčio priskaičiavimo.

Už laiku nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį skaičiuojami delspinigiai.

Valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį, išskyrus už žemę, duotą naudotis panaudai.

Mokesčio mokėtojai žemės nuomos mokestį gali sumokėti banko įstaigose arba seniūnijose.

Žemės nuomos mokestį fiziniai ir juridiniai asmenys perveda į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos (įstaigos kodas 188718713) įmokų surinkimo sąskaitą Nr.LT377300010080754218, esančią AB banke "Hansabankas" (banko kodas 73000).

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS IR VALSTYBINIŲ VIDAUS VANDENS TELKINIŲ NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKA (56.5 kb)

Valstybinės žemės nuomos mokesčio įmokų kodai:
3111-FA žemės nuomos mokestis;
3112-FA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka;
3113 -FA žemės nuomos mokesčio delspinigiai;
3121-JA žemės nuomos mokestis;
3122-JA žemės nuomos mokesčio laiku nesumokėta įmoka;
3123-JA žemės nuomos mokesčio delspinigiai.