Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
(Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T- 1184)


BENDROJO PLANO SPRENDINIAI:
Tekstas

Žemės naudojimas

Rekreacija

Miškai

Susisiekimas

Inžinerini aitinklai