Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dainavos seniūnija

Dainava – Dainavos seniūnijos administracijos centras, kaimas Šalčininkų rajono vakarinėje dalyje, į šiaurę nuo Eišiškių. Seniūnijos plotas – 54,9 km2, čia gyvena 1020 žmonių, iš kurių beveik 400 asmenų – Dainavos gyventojai. Didesnę seniūnijos apimančios 17 vietovių, dalį sudaro maži kaimeliai.

Stanislav Vysocki Dainavos seniūno pareigas vykdo nuo 2013 metų. Vietos seniūnijoje taip pat dirba Stanislava Vysocka, vykdanti sekretorės bei buhalterės pareigas, vyresnioji specialistė Marija Guseva, specialistė Irena Pansevič bei socialinė darbuotoja Regina Juchnevič.
 

Sutvarkyti aplinkiniai keliai – seniūnijos vizitinė kortelė

Dainavos seniūnija yra viena mažiausių Šalčininkų rajone. Sudaranti salelės įspūdį, gali būti vietos gyventojų kelių priežiūros bei tvarkingumo pavyzdys. Dainavos, Vėžinių ar kituose mažesniuose seniūnijos kaimuose dėmesį patraukia prižiūrėti bei švarūs kiemai, gatvių švara, kas iš karto matoma nutirpus sniegui. Vietos sodybos gali drąsiai pretenduoti į gražiausių sodybų titulą, suteikiamą Šalčininkų rajono savivaldybės organizuojamo konkurso metu. Tokios sodybos yra įrodymas, kad gražūs kiemai nereikalauja didelių finansinių išlaidų, o tik fantazijos bei darbo. Kaip matote, seniūnijos gyventojai kuo puikiausiai su tuo susitvarko, nors dauguma jų yra bedarbiai – jau seniai vietos seniūnija yra rajono bedarbių sąrašo viršūnėje. Dažniausiai vienintelėmis šeimos pajamomis yra bedarbio pašalpos, 165 asmenys gauna socialines išmokas. Seniūnijos teritorijoje užregistruota 19 daugiavaikių šeimų. Neapsieinama seniūnijoje be alkoholio vartojimo bei netinkamos vaikų priežiūros problemų. Socialinės rizikos šeimų sąraše yra 9 tokios šeimos, kuriose auginami 30 vaikų. Tvarka tokiose šeimose rūpinasi seniūnijos socialinė darbuotoja.

 

Asmenys, gaunantys pašalpas bei darbo biržos siųsti darbuotojai prisideda prie seniūnijos teritorijos, kapinių tvarkymo bei kitų viešų darbų. Yra darbų, kurie reikalauja nuolatinės priežiūros, tokių kaip kelių remontas. Visi privažiavimai prie seniūnijos kaimų yra žvyruoti. Tokią situaciją planuojama pakeisti artimiausiu laiku, projekto žvyrkelio Vėžionių – Dainavos – Pabarės – Dainavos asfaltavimo metu. Kelias priklauso Vilniaus regioniniams keliams. Šalčininkų rajono savivaldybė ne kartą kreipėsi į Kelių direkciją su prašymu užasfaltuoti kelią. Didelė bei brangi investicija pagerintų seniūnijos gyventojų gyvenimo kokybės lygį bei seniūnijos ir rajono plėtrą. Šiais metais suplanuoti Dainavos k. Naujosios g. atkarpos asfaltavimo darbai, kuriems skiriama 45 tūkst. litų. Prieš dvejus metus Dainavos kaime buvo užasfaltuota Gėlių gatvė. Investicijų suma – 65 tūkst. litų.

Komunaliniai reikalai – seniūnijos veiklos prioritetas

Dainavos seniūnijos gatvių apšvietimo sistemos įrengtos penkiose vietovėse. Prieš dvejus metus modernus apšvietimas buvo įrengtas Gilviniškių bei Užuklonių, dar anksčiau – Pajuodupio bei Vėžinių, kaimuose. Ilgiausiai gatvės apšvietimas veikia Dainavos kaime. Dar tarybiniais laikais įrengtas, veikia gana gerai, tačiau yra neekonomiškas ir dėl to artimiausiu laiku bus renovuotas.

 

Dainavos vandentiekio sistema, prie kurios pajungta mokykla, V. Kulik prekybos įmonė, 23 namai bei 2 gyvenamieji blokai, nesukelia rūpesčių po sistemos atnaujinimo, kuris įvyko prieš keletą metų.  Tačiau rimtos renovacijos reikalauja nuotekų valymo sistema, kurios renovaciją planuojama pradėti artimiausiu laiku.

Investicijos švietimo bei kultūros labui

2008 m. Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis buvo suremontuota Dainavos pramogų salė. Seniūnijos gyventojai šios investicijos laukė kelerius metus. Už 89424 Lt buvo pakeistos durys ir rekonstruota elektros instaliacija, įrengtas centrinis šildymas, suremontuotos grindys ir lubos. Šiandien Halinos Šimelevič vadovaujama įstaiga yra vietos bendruomenės susitikimo bei įvairių kultūrinių renginių vieta.

 

Tame pačiame pastate yra įsikūrusi Anos Bocevič vadovaujama biblioteka. Nepaisant gyventojų mažo susidomėjimo knygomis bei skaitymu, biblioteka skaičiuoja daugiau kaip 200 skaitytojų.

 

Dainavos pagrindinė mokykla gali pasigirti didžiausiu tarp mažų Šalčininkų rajono švietimo įstaigų,  mokinių skaičiumi. Pagal bendrą kaimų mažų mokyklų uždarymo tendenciją, galima drąsiai teigti, kad Dainavos švietimo įstaigai artimiausiu laiku reorganizacija negresia. Jano Versockio vadovaujama mokykla kartu su keliolikos pedagogų būriu rūpinasi aukštu savo mokinių žinių lygiu, ką įrodo mokinių dalyvavimas įvairiose olimpiadose bei konkursuose. Spintelės su taurėmis mokyklos koridoriuje liudija apie sportinius pasiekimus. Vaikai bei jaunimas meilę sportui ugdo prieš keletą metų renovuotoje mokyklos sporto salėje. Naudojasi ja ne tik vietos mokyklos mokiniai – pažaisti krepšinį arba tinklinį ateina vyresni kaimo gyventojai. Seniūnijos teritorijoje veikia tik viena įmonė – tai yra Viktoro Kuliko individuali įmonė, gaminanti plastikinius langus bei skardos gaminius. Nors įmonėje įdarbinta tik keletas asmenų, tačiau tai yra pastovios darbo vietos bei pajamos keletui šeimų.

Keliolika asmenų įdarbinta vietos žemės ūkyje. Seniūnijoje jų yra nedaug, tačiau tokie kaip Jano Anagevičiaus (Liupkiškių k.) galvijų auginimo ūkis, Juzefo Versockio (Pajuodupio k.) arba Jano Želudkovskio (Vėžionių k.) yra gero ūkininkavimo pavyzdys.

 

Dainava bei apylinkės kaimai priklauso Eišiškių parapijai. Sąlyginai didelės vietovės bažnyčia buvo kompensuota naujos koplyčios statyba, statyta praėjusio amžiaus 80-aisiais metais. Nuošali, apsupta beržų vieta, kurioje kadaise buvo įsikūrę studentų stovyklos nameliai, buvo panaudota koplyčios statybai. 1992 metais koplyčią pašventino vyskupas Audrys Juozas Bačkis. Nuo to laiko mažoje, tačiau jaukioje šventovėje vyksta sekmadieninės pamaldos, proginės mišios, žmonės susirenka čia Šventojo rožinio, gegužinės pamaldoms ir t. t.

 

Dainavos seniūnijoje sutinkama nedaug turizmo objektų. Tyla, ramybė bei gaivus oras – tai yra pagrindiniai seniūnijos pranašumai.

Už Dainavos, toliau į šiaurės vakarus, yra Sveckevičių dvarvietė. Pačioje XVI a. pradžioje šioje dvarvietėje gimė Stanislovas Rapolionis (1485 – 1545) – žymus to meto mokslininkas ir vienas lietuvių raštijos pradininkų. Mokėsi Eišiškių parapijos mokykloje, vėliau Vilniuje, 1528 – 1532 metais Krokuvos akademijoje, buvo Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius, yra išvertęs Bibliją į lenkų bei lietuvių kalbas. Deja, dėl melioravimo darbų sovietų laikais  Rapolionių dvaro liekanos buvo sugriautos. Išliko tik senosios kapinaitės, kuriose palaidoti St. Rapolionio tėvai, čia dar stovi gerai išsilaikę trys antkapiniai paminklai.