Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Specialusis planas 13

Pranešimas apie parengtą strateginį pasekmių aplinkai vertinimą

Vadovaujantis 2004-08-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr.967 „dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir LR Aplinkos ministro 2004-08-27 įsakymu Nr.D1-455 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", informuojame apie specialiojo plano organizatoriaus priimtą sprendimą nerengti Marazų, Pamarazių ir Karčemkų kaimų gyvenamųjų teritorijų išsidėstymo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Specialiojo plano organizatorius: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g.49, Šalčininkai.

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Mibarsas", A. Goštauto g.8-0315, LT2601, Vilnius, Tel./faks.:2312144, projekto vadovė Jurgita Jaseckaitė. Informacija teikia, pastabas ir pasiūlymus priima architektas Deimantas Čekanauskas UAB „Mibarsas" patalpose , darbo laiku nuo 8.00 iki 17.00.

Šalčininkų rajono savivaldybėje informaciją teikia Vietinio ūkio ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Barbara Skarbutovič., tel. 30 183.