Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 14

Eil.
Nr.

Projekto 
Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

PR-481

Dėl biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos ir Šalčininkų r. Kalesninkų lopšelio-darželio reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

3.

PR-480

Dėl biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos ir Šalčininkų r. Poškonių lopšelio-darželio reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

4.

PR-486

Dėl mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

PR-489

Dėl Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

6.

PR-482

Dėl leidimo įsigyti techniką

7.

PR-483

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui

8.

PR-484

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

9.

PR-487

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai

10.

PR-490

Dėl Nekilnojamųjų daiktų pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašą

11.

PR-496

Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas

12.

PR-485

Dėl socialinės paramos mokiniams organizavimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

13.

PR-491

Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

14.

PR-492

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

15.

PR-493

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

16.

PR-494

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2020 metų programos patvirtinimo

17.

PR-498

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-256 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

18.

PR-499

Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 2019 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo