Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Socialinė parama mokiniams

Parama skiriama vadovaujantis 2006 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymų Nr. X-686 ( 2008, Nr. X-1544, XI-103 ; 2009, Nr. XI-546; 2011, Nr. XI-1774; 2013, Nr.XII-742; 2015 Nr. XII-2189) ir remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-363 ,,Dėl Socialinės paramos mokiniams organizavimo, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo Šalčininkų rajono mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Nustatomos šios socialinės paramos mokiniams rūšys:
1. mokinių nemokamas maitinimas (pietūs ir maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose);
2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 EUR).

Tam, kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir būtų aprūpintas mokinio reikmenimis, pareiškėjas turi nuo liepos 1 iki spalio 5 dienos (kreipiantis vėliau bus paskirtas tik nemokamas maitinimas) kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir užpildyti nustatytą prašymo - paraiškos formą  SP-11 (63.1 KB ) bei pateikti reikalingus dokumentus:
-vaiko gimimo liudijimo kopiją;
-pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už tris paskutinius mėn. iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio) ;
-pažymą apie lėšas, gautas vaikui išlaikyti (alimentai);
-dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teisę į žemę arba pažymų apie nuomojamą žemę kopijas;
-santuokos liudijimo kopiją;
-mirties liudijimo kopiją (jei vienas iš vaiko tėvų miręs);
-ištuokos liudijimo kopiją (jei vaiko tėvai yra nutraukę santuoką).
 
Pareiškėjas, kurio šeima kreipimosi metu gauna socialinę pašalpą, pateikia laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
 
Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, jeigu pareiškėjas pateikia prašymą mokslo metais - nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos.

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki gruodžio 15 d.

Nuo 2016 m. gegužės 6 d. Nr.DĮV-654 Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų  patvirtintos nemokamo maitinimo dienos kainą (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) vienam mokiniui:
-pietūs – 1,52 EUR
-maitinimas dieninėse bendrojo lavinimo mokyklų vasaros poilsių stovyklose – 2,93 EUR
-pusryčiai – 0,84  EUR

Šeimos duomenų socialinei paramai forma (99.0 kb)

Duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį forma
(62.0 kb)

Prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti forma (67.5 kb)