Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią


Objekto pavadinimas: „Negyvenamosios, kitos (fermų) paskirties ypatingojo pastato – karvidės (un. Nr. 4400-2094-9117) rekonstravimo projektas nugriaunant priestatą 3Ž1/P ir negyvenamosios, kitos (fermų) paskirties neypatingojo pastato – fermos Didžiųjų Sėlų g. 47, Didžiųjų Sėlų k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. naujos statybos projektinį pasiūlymą“.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šalčininkų r. sav., Gerviškių sen., Didžųjų Sėlų k., Didžiųjų Sėlų g. 47, žemės sklypo kad. Nr. 8504/0008:166.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama – Žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma – kita (fermų).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Lanida“, Dariaus ir Girėno g.42 A, Šilalė m., PV. Juozas Mitkus, el. p.: juozas@lanida.lt, tel. 8 65698698.

Statytojo (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A. Z.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2020-02-12 UAB „Lanida“, Dariaus ir Girėno g. 42 A, Šilalė m., tel. 8 65698698, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-02-12, el. p. juozas@lanida.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks 2020 m. vasario 12 d. 17.00 val. Didžiųjų Sėlų g. 47, Didžiųjų Sėlų k., Gerviškių sen., Šalčininkų r.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA