Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Koreguojamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas

Informuojame apie pradedamą rengti Šalčininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimą

Rengimo pagrindas: 2020 m. balandžio 30 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-375 „Dėl Šalčininkų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo“

Planavimo organizatorius: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai, tel.: (8 380) 51 233, faks.: (8 380) 51 244, el.p.:priimamasis@salcininkai.lt, www.salcininkai.lt

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. 8 5 27 28 334, faks. 8 5 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, el. p. z.grabauskas@atamis.lt, tel. 8 620 51398

Planuojama teritorija: Šalčininkų rajonas

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

Planavimo tikslas: nustatyti aglomeracijų ribas Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje.

Planavimo uždaviniai:

- nustatyti aglomeracijų teritorijas, urbanizuotose ar urbanizuojamose teritorijose esančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų dalis, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalento atitinkanti tarša ir kuriose susidarančios nuotekos turi būti surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis bei įrenginiais;

- aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

- patikslinti/atnaujinti pagrindines specialiojo plano sąvokas pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą.

Plano darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-RJ-85-20-303;

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. II ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): nerengiama

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros, tyrimai ir galimybių studijos, sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Apie parengto dokumento viešo supažindinimo tvarką bus informuojama papildomai.