Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria Esamo pastato (un. Nr. 8599-3005-0015) patalpos Nr. 1-5 paskirties keitimo į lošimo paskirties patalpą bei jos atidalijimo į atskirą turto vienetą projekto projektiniams pasiūlymams.

PROJEKTAS

PROTOKOLAS

VIZUALIZACIJA