Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pritaria Negyvenamosios, Kitos (fermų) paskirties ypatingojo pastato - karvidės (un. Nr. 4400-2094-9117) rekonstravimo projektui nugriaunant priestatą 3Ž1/P ir negyvenamosios, Kitos (fermų) paskirties neypatingojo pastato- fermos Didžiųjų Sėlų g. 47, Didžiųjų Sėlų k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. naujos statybos projekto projektiniams pasiūlymams.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA

VIEŠO SUSIRINKIMO ATASKAITA