Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie parengtus kitos (fermų) paskirties pastato, Šalčininkų r. sav.,Gerviškių sen., Švenčiaus k., statybos projektinius pasiūlymus

Informacija visuomenei apie parengtus kitos (fermų) paskirties pastato, Šalčininkų r. sav.,Gerviškių sen., Švenčiaus k., statybos projektinius pasiūlymus

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:
Šalčininkų r. sav., Gerviškių sen., Švenčiaus k., sklypo kadastrinis numeris 8550/0001:198 Tribonių k. v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės naudojimo paskirtis - žemės ūkio.
Naudojimo būdas - specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai.

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kitos (fermų) paskirties pastatas (7.18.).

4. Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Sava ranga", projekto vadovė Birutė Gasiūnienė, el. p. info@savaranga.lt , tel. +370 611 38411.

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės., juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):
J. M.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt skyriuje „Statinių projektavimo viešinimas“ ir UAB „Sava ranga“, Savanorių pr. 192 - 601, 44151 Kaunas, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00 - 17:00 val. nuo 2020-01-20 iki 2020-02-03 d. tel. +370 611 38411 (iš anksto susitarus).

7. Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti projektuotojui adresu: UAB "Sava ranga", Savanorių pr. 192 - 601, 44151 Kaunas, el. p. info@savaranga.lt iki 2020 m. vasario 03 d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks 2020 m. vasario 04 d. 17.00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (II aukštas), Vilniaus g. 49, 17116 Šalčininkai.


PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VIZUALIZACIJA