Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Įgyvendinamas projektas „J. Sniadeckio gatvės ruožo rekonstrukcija Šalčininkų mieste“2020 m. rugpjūčio mėn. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „J. Sniadeckio gatvės ruožo rekonstrukcija Šalčininkų mieste“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo (projekto kodas Nr. 06.2.1-TID-R-511-01-0034), pagal kurią projektui skirta iki 175 411,19 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“ ir Šalčininkų  rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė 257 862,80 Eur.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti šaligatvius, naują apšvietimą, rekonstruoti asfaltbetonio dangą, diegiant eismo saugos priemones. Projektas užtikrins saugią gatvių eksploataciją, leis pagerinti eismo sąlygas, padidins gatvių saugą.

Planuojama Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020 m. gruodžio mėn.


Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus informacija