Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Civilinės metrikacijos skyrius nuo kovo 16 d. gyventojus aptarnauja nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremalią padėtį dėl koronaviruso (COVID-19), informuojame, kad Civilinės metrikacijos skyrius nuo kovo 16 d. gyventojus aptarnauja nuotoliniu būdu:

- metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS: https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

- elektroniniu paštu: cms@salcininkai.lt;

- telefonu: tel. (8 380) 30155;

- paštu, siunčiant adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, Vilniaus g. 49.


DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ REGISTRAVIMO ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 3.2.1 punktu nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą.

Atsižvelgdami į tai, taip pat į civilinės būklės aktų registravimo ir su tuo susijusių paslaugų, kurias teikia savivaldybių civilinės metrikacijos įstaigos, specifiką, karantino laikotarpiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija rekomenduoja:

  1. Civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų teikimą organizuoti nuotoliniu būdu. Rekomenduojama informaciją ir konsultacijas gyventojams teikti el. paštu arba telefonu, o prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus, kiek tai įmanoma ir kaip nurodyta šiose rekomendacijose žemiau, priimti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS).
  2. Asmenims pageidaujant, jiems pateikti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus (jų kopijas) tuo el. pašto adresu, kuris yra nurodytas užsakant paslaugas per MEPIS. Kartu asmenys turi būti informuojami, kad pasiimti dokumento originalą civilinės metrikacijos įstaigoje galės pasibaigus karantinui.
  3. Prašymus tuoktis priimti per MEPIS – tokiais atvejais pageidautina, kad analogiško turinio prašymus užpildytų abu ketinantys susituokti asmenys. Ketinantys susituokti asmenys per MEPIS turėtų būti informuojami apie tai, kad į santuokos registravimo ceremoniją jie turėtų atvykti anksčiau nurodyto ceremonijos laiko tam, kad galėtų įvykti nuodugni santuokos sudarymo sąlygų patikra ir kiti susiję formalumai. Kartu ketinantys tuoktis asmenys turi būti informuojami apie santuokos sudarymo sąlygas ir supažindinami su kita Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 68 punkte nurodyta informacija.
  4. Registruojant santuoką, riboti dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių. Maksimalus skaičius – 5 asmenys, neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. Rekomenduotina iš anksto informuoti sutuoktinius, kad kiti asmenys, norintys dalyvauti ceremonijoje ir (ar) pasveikinti atėję svečiai į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas nebus įleidžiami.
  5. Pasiūlyti ketinantiems tuoktis asmenims, kurie pastaruoju metu atvyko iš užsienio, vėlesnę santuokos registravimo datą. Pastebėtina, kad jiems yra privaloma 14 dienų izoliacija pagal Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ Nr. 207 3.1.5 punktą.
  6. Atsižvelgiant į Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 69 punktą, atsisakyti registruoti santuokas ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose, nes tai gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai. Apie tai ketinantys susituokti asmenys turėtų būti informuojami kuo anksčiau ir jiems turi būti pasiūloma atvykti registruoti santuoką į civilinės metrikacijos skyrių.
  7. Neatidėliotinais atvejais priimti asmenų prašymus apskaityti užsienyje sudarytus civilinės būklės aktus per MEPIS.
  8. Atkreipiame dėmesį į tai, kad dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvoje teismo sprendimu), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims apskritai nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą – šie veiksmai atliekami civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.
  9. Raginti visuomenę susilaikyti nuo prašymų, kurie gali būti pateikti pasibaigus karantinui.