2013-05-17
Įteikta Stanislovo Rapolionio premija
Gegužės 13 diena labai svarbi visai Stanislovo Rapolionio gimnazijos bendruomenei.

Tai senosios lietuvių raštijos pradininko, vieno pirmųjų  Karaliaučiaus universiteto teologijos profesoriaus, gimusio netoli Eišiškių, mirties diena (?–1545). Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ 2011 m. vasario 10 d. priėmė nutarimą skirti Stanislovo Rapolionio premiją (anksčiau ją skirdavo Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos departamentas) ir apdovanojimo įteikimo šventę organizuoti Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje. Premijos tikslas – skatinti mokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę veiklą, tautinį ugdymą, Pietryčių Lietuvos istorinės praeities studijavimą. Šią premiją yra gavę: Vytautas Dailidka (2005), dr. Algirdas Kavaliauskas (2006), Viktorija Lapėnienė (2007), Antanas Karmonas (2008), Algimantas Masaitis (2009), Jonas Bajorūnas (2010), Juozas Vercinkevičius (2011), Valentas Šiaudinis (2012).

Jau tapo tradicija, jog gegužės 13 – ąją  dieną į gimnaziją atvyksta nemažas būrys garbingų svečių. Šįkart šventėje dalyvavo ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas J.Vasiliauskas,   ŠMM švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyriausioji specialistė R. Zungailienė, Vytauto Landsbergio fondo vadovė G. Landsbergienė, Vytauto Landsbergio fondo darbuotoja O. Miliauskaitė, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė D. Sabienė, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas A. Masaitis, “Vorutos“ laikraščio vyr. redaktorius J. Vercinkevičius bei šio laikraščio redaktorė I. Stadalnykaitė,  „Versmės“ leidyklos projektų vadovas A. Biziulevičius, atsargos pulkininkas A. Dudavičius. Garbinga Stanislovo Rapolionio premija įteikta istorikui, daugelį metų mokytojavusiam Vilnijos krašte  pedagogui Antanui Lesiui.  (Vienas darbų - 2012 metais išleista knyga „Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“, autoriai Antanas Lesys ir Jovita Niūniavaitė-Lesienė). Antano ir Jovitos Lesių nuopelnai mūsų kraštui bei istorijai išties prasmingi.

Stanislovo Rapolionio premijos įteikimo šventėje skambėjo gimnazistų eilės bei dainos. Premijjos laureatą A. Lesį ir jo žmoną J. Lesienę sveikino  ŠMM Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas,  VLF pirmininkė profesorė G. Landsbergienė, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas A. Masaitis, Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorė D. Zuzo ir kiti.

Po iškilmių svečiai bendravo su mokiniais bei mokytojais, aplankė muziejų „Atmintis“, naujai įrengtą žaidimų kambarį bei vaikų lauko žaidimų  aikštelę.

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, jog turi gražias tradicijas. Tikimės, jog ir šis renginys dar ne kartą suburs mūsų krašto šviesuolius.


E. Kiriuškinienė, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui