Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Obowiązują nowe ograniczenia w związku z koronawirusem

Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i chronić zdrowie mieszkańców, rząd na propozycję Ministerstwa Ochrony Zdrowia zaostrzył zasady powszechnej kwarantanny na Litwie.

- W celu opanowania potoku osób, wracających do kraju samolotami i promami oraz zapewnienia kontroli ich zdrowia, na Litwie od 4 kwietnia zawieszone będą loty i promy dla wracających pasażerów (nie dotyczy dostaw ładunków), z wyjątkiem linii promowej Kilonia-Kłajpeda-Kilonia lub za zgodą ministra spraw wewnętrznych lub osoby przez niego upoważnionej. Loty pasażerskie wykonywane są po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Litewską Administrację ds. Bezpieczeństwa Transportu.

- Dodatkowe ograniczenia będą również obowiązywać kierowców tirów, wracających na Litwę z zagranicy – zostaną objęci obowiązkową 14-dniową izolacją od dnia przyjazdu do kraju. Termin ten może być krótszy, jeśli kierowca wcześniej wyrusza w rejs. Na międzynarodowych przejściach granicznych wszystkie osoby powracające z zagranicy będą badane przez Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego pod kątem objawów zakażenia koronawirusem.

- W związku z rosnącym popytem na środki ochrony indywidualnej – okulary ochronne, osłony i maski, a także odzież ochronną, rękawiczki jednorazowe – ograniczany jest eksport tych towarów do krajów trzecich. Wywóz będzie dozwolony wyłącznie decyzją kierownika ds. Operacji Kryzysowych. Przepływ innych towarów nie jest ograniczony. - Na czas kwarantanny, na mocy odrębnej decyzji samorządu, może być zabroniony krótkoterminowy wynajem lokali i mieszkań. - Przestoje pracowników państwowych i samorządowych placówek budżetowych, a także placówek opieki zdrowotnej będą możliwe dopiero po zastosowaniu wszystkich możliwych form i sposobów organizacji pracy, tj. jeżeli podczas kwarantanny nie można pracować zdalnie lub pracownik nie wyraża zgody na wykonywanie innej zaproponowanej mu pracy. - W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych specjaliści służby zdrowia oraz pracujący z nim personel mogą, w razie potrzeby, zostać tymczasowo przeniesieni do innej placówki opieki zdrowotnej lub ich funkcje zawodowe mogą zostać tymczasowo zmienione, zapewniając odpowiednią organizację usług opieki zdrowotnej. - W związku z obowiązującym wymogiem przemieszczania się w miejscach publicznych, w grupie do 2 osób, z wyjątkiem członków tej samej rodziny, dodatkowe ograniczenia będą też dotyczyły żeglugi na statkach małych, prywatnych, rekreacyjnych, sportowych, tradycyjnych. Pływać na takich statkach będzie można jedynie w grupie do 2 osób, z wyjątkiem najbliższych członków rodziny.

Na podst. sam.lt