Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas

Baigiamas įgyvendinti projektas Šalčininkų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas
 

Šalčininkų rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas
Projekto būsena: Įgyvendinamas projektas
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-02-25         Projekto pabaiga: 2013-02-25
Paslaugų tiekėjas  - UAB „LABBIS“
Bendra projekto vertė:
1 000 000 Lt
Projektui skirtas finansavimas:
850 000 Lt
Projektui išmokėta lėšų:
606 850,33 Lt
Iš jo ES dalis:
850 000 Lt
Iš jo ES dalis:
606 850,33 Lt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šalčininkų rajono savivaldybė įgyvendina projektą siekdama tobulinti viešojo administravimo sistemos subjektų sandarą, viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą ir veiklos valdymą. Projekto įgyvendinimą paskatino šios pagrindinės problemos: netinkamas ir netikslingas duomenų valdymas, sudėtingi dabartiniai duomenų apjungimo procesai, neišvystyta informacinių technologijų infrastruktūra, darbuotojų neprisitaikymas prie naujų informacinių sistemų, nepakankami gebėjimai siekiant prisitaikyti prie vartotojų poreikių bei kintančių reikalavimų, nepakankamai kokybiškos paslaugos vartotojams. Projekto metu administracijoje diegiama integruota finansų išteklių valdymo sistema, optimizuota dokumentų valdymo sistema.

Projekto tikslas – padidinti Šalčininkų rajono savivaldybės vidaus administravimo ir veiklos valdymo efektyvumą bei kokybiškumą, tobulinant finansų ir dokumentų valdymo sistemas.

Projekto tikslinė grupė – Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojai ir vadovai.

Numatytos veiklos padės išspręsti dabartines veiklos efektyvumo problemas bei tenkins tikslinių grupių poreikius. Projekto įgyvendinimo metu diegiama specializuota Savivaldybės poreikiams ir vidaus administravimo bei veiklos valdymo specifikai pritaikyta sistema. Projekto tikslas ir numatytos veiklos atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ tikslus ir remiamas veiklas. Projektas prisideda prie Lisabonos strategijos bei kitų strateginių dokumentų tikslų įgyvendinimo vystant elektroninio verslo projektus ir gerinant viešąsias paslaugas.