Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Socialinė Dievo gailestingumo bendruomenės veikla

Socialinė Dievo gailestingumo bendruomenės veikla

Ugdyti pilnavertišką asmenybę suvokiančią savo buvimo svarbą esamoje besikeičiančioje kultūroje prisideda neformalusis ugdymas. Siekiant mokyti vaikus ir jaunimą vertinti savo tautos kultūros unikalumą, leisti pajausti atsakomybę už jos išsaugojimą buvo vykdomas projektas, kuris buvo realizuotas surengus dvi išvykas. Projektas „Etninės kultūros pažinimas, visumos suvokimas pažintinėje išvykoje į Palendrius“ finansuotas pagal Šalčininkų rajono savivaldybės kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programą.

Tiesioginis kontaktas su autentiška kultūra padėjo ugdyti bendrąsias kultūros pažinimo kompetencijas, keliavimas leido ugdytiniams ne tik vizualiai bei gyvai susipažinti su kultūros dalimi, bet ir piešiniuose išreikšti emocijas, išklausytose vienuolių maldos giesmėse suprasti tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą.


 

Apsilankymas Šiluvos bažnyčioje, Jurgaičių piliakalnyje, dažniau vadinamu Kryžių kalnu, padėjo suvokti tautinę ir pilietinę atsakomybę. Dėl susiklosčiusios pasaulio situacijos buvo organizuotos dviejų dienų išvykos dviem skirtingoms grupėms atskiromis datomis.

Keliavimas į Kelmės rajoną, Palendrių kaimą, šv. Benedikto vienuolyną vyko per Lietuvos kaimus ir miestelius. Apsistojimas su viena nakvyne vienuolyne, tarp iš Prancūzijos kilusiais vienuoliais, tiesiogiai apgaubė pagarba tradicinėms dorovės normoms gyvenamajai aplinkai, šeimos, bendruomenės ir tautos paveldėtoms tradicijoms, kitų tautų kultūrinėms vertybėms, saugoti.

                 

Vykdomas projektas paskatino moksleivius siekti naujų tikslų, tobulinti ir sisteminti žinias apie savo kultūros dabartinę raišką ir savitumo išsaugojimo svarbą.

Olga Kovzan, Dievo gailestingumo bendruomenės narė