Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Deimantinės vestuvės Turgeliuose

Deimantinės vestuvės Turgeliuose

 

Šešiasdešimtųjų vestuvių metinių – deimantinių vestuvių -  sulaukė Turgelių seniūnijos gyventojai Veronika ir Josif  Lyskoit. Jubiliatai užauginę 3 vaikus, susilaukę 6 anūkų ir 5 proanūkių. Sutuoktiniai per 60 santuokos metų nuėjo ilgą ir sudėtingą gyvenimo kelią. Jų nepalaužė jokios kliūtys, jokie sunkumai. Visą gyvenimą sutuoktiniai gyveno ir dirbo kaime, pratino vaikus mylėti savo kraštą, žemę, būti sąžiningais ir darbščiais. Būdami darbštūs ir atsakingi stengėsi perduoti savo vaikams žmogiškąsias vertybės, dorai juos auklėjo, gyveno toli gražu ne prabangoje, bet stengėsi, kad jų atžaloms nieko netrūktų, stengėsi suteikti jiems galimybę mokytis, įgyti išsilavinimą ir visapusiškai vystytis.

Sulig kiekvienais santuokos metais sutuoktinių tarpusavio ryšys tik stiprėja, o jausmai darosi brandesni. Vaikai gerbia savo  tėvus, dažnai lanko, atvažiuoja į svečius kartu su anūkais. Seneliai didžiuojasi turėdami tokią darnią ir laimingą šeimą.

2020 m. vasario 19 d. Turgelių seniūnijos darbuotojos nuvyko pasveikinti Veronikos ir Josifo Lyskoit gražaus jubiliejaus proga. Svečius pasitiko gražiai sutvarkyta saulės apšviesta sodyba ir besišypsantys sutuoktiniai, kurie kukliai pakvietė į savo namus. Apsilankę svečiai linkėjo sveikatos, stiprybės, Dievo palaimos ir meilės.

 


Turgelių seniūnijos informacija