Šalčininkų rajono savivaldybė - Užraroji akcinė bendrovė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Užraroji akcinė bendrovė Spausdinimo versija

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis, tai ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo.

Akcininkai – yra fiziniai ir juridiniai asmenys , kurie turi įsigiję bendrovės akcijų. Akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos.

Bendrovės steigėjai gali būti būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Bendrovės steigėjas/-ai turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku/-ais.

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas:
• Rekomenduojama rezervuoti laikinąjį UAB pavadinimą VĮ Registrų centre.
• Steigėjai pasirašo steigimo sutartį. Jeigu steigėjas tik vienas – steigimo aktą. Dokumentus galima rengti pagal patvirtintas pavyzdines dokumentų formas.
• Atidarote steigiamosios bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke ir sumokate pradinius įnašus už pasirašytas akcijas. Jų suma turi būti ne mažesnė kaip 2 896,20 eurų.
• Nusprendžiate, kur bus įmonės buveinė, ir sutvarkote dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į patalpas arba gaunate patalpų savininko sutikimą.
• Parengiate UAB įstatus. Kai įstatinis kapitalas įnešamas pinigais, tuomet įstatus galima rengti pagal patvirtintą pavyzdinę įstatų formą.
• Užpildote reikiamas JAR formas.
• Parengiate bendrovės akcininkų sąrašą.
• Pateikiate notarui tvirtinti steigiamos UAB dokumentus.
• Notaro patvirtintus dokumentus pateikiate VĮ Registrų centras.
• Gaunate įmonės registravimo išrašą.
• Užsisakote įmonės antspaudą.
• Per 5 dienas nuo įmonės įregistravimo užregistruojate mokesčių mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
• Priklausomai nuo įmonės veiklos rūšies bei darbuotojų skaičiaus, gali prireikti baigti tam tikros srities kursus, gauti
pažymėjimus, pasirengti ir pasitvirtinti įvairias instrukcijas, gauti leidimus, licencijas ir t.t.
Uždarąsias akcines bendroves galima steigti ir elektroniniu būdu naudojantis VĮ Registrų centro savitarnos sistema, adresu http://www.registrucentras.lt/savitarna/.
Pavyzdinius steigimo dokumentus galite rasti LR Ūkio ministerijos tinklalapyje www.ukmin.lt.

Mokami mokesčiai:
1. Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD). Mokama 30,98 proc. nuo priskaityto darbo užmokesčio darbuotojams ir 0,2 proc. įmokos į garantini fondą nuo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio sumos.
2. Pelno mokestis. Nuo 2010 m. taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas. Visų mažų vienetų, kurių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. mokesčio tarifą.
3. Dividendai (moka kiekvienas akcininkas nuo gautos sumos). Taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Nuo 2010 m. metų nebereikia mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų.
4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokamas tuo atveju, jei įmonė yra įsiregistravusi PVM mokėtoju. Šiuo metu PVM tarifas – 21 proc., išskyrus tam tikras išimtis.
5. Apmokestinamos pajamos natūra, kai įmonės darbuotojai asmeniniais tikslais naudojasi įmonės automobiliu arba gauna paskolas lengvatinėmis palūkanomis ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
6. Nekilnojamojo turto mokestis, kuris Šalčininkų rajono savivaldybėje 2017 m. sudaro 0,9 proc.
6. Kiti mokesčiai.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-09 09:36:34