Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-10-08
PR-1561 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-958 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO 3809426.docx
3809426_SUPP0.docx
2018-10-08
PR-1562 DĖL BUTŲ PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 3808387.docx
3808387_SUPP0.docx
2018-10-05
PR-1559 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-540 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO 3795970.docx
3795970_SUPP0.docx
2018-10-05
PR-1560 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJAI 3802246.docx
3802246_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1550 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS 3766438.docx
3766438_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1551 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. T-854 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ" PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 3790221.docx
3790221_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1552 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS STEIGIMO 3782409.docx
3782409_SUPP1.docx
3782409_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1553 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ 3384862.docx
3384862_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1557 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-617 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 3797517.docx
3797517_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1558 DĖL INOS KURNICKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGAS 3797314.docx
3797314_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1555 DĖL ŠALČININKŲ R. DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO 3797061.docx
3797061_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1556 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO 3796935.docx
3796935_SUPP0.docx
2018-10-02
PR-1554 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ 3796652.docx
3796652_SUPP0.docx
2018-10-01
PR-1548 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-617 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 3787499.docx
3787499_SUPP0.docx
2018-10-01
PR-1549 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-958 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO 3746307.docx
3746307_SUPP0.docx
2018-09-27
PR-1547 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS 2017-2018 METŲ PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ PLANO DALINIO PAKEITIMO 3777447.docx
3777447_SUPP0.docx
2018-09-26
PR-1545 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 3768266.docx
3768266_SUPP0.docx
3768266_SUPP1.docx
2018-09-26
PR-1544 DĖL KIETOJO KURO (MALKŲ) BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI KAINOS PATVIRTINIMO 3772868.docx
3772868_SUPP0.docx
2018-09-26
PR-1546 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO 3774374.docx
3774374_SUPP0.docx
2018-09-24
PR-1541 DĖL INOS KURNICKIENĖS PASKYRIMO LAIKINAI EITI ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS PAREIGAS 3766186.docx
3766186_SUPP0.docx