Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.29
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-08-29 Nr.29
Posėdžio data 2017-08-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 21075_DARBOTVARKE Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-784 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. PR-1101) 2547216.docx
2547216_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS SENIŪNIJOS BALTOSIOS VOKĖS M GATVEI (Nr. PR-1104) 2561930.docx
2561930_SUPP2.docx
2561930_SUPP1.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS ŽALIOSIOS KAIMO GATVEMS. (Nr. PR-1105) 2562833.docx
2562833_SUPP1.docx
2562833_SUPP2.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl buto pardavimo (Nr. PR-1106) 2557760.docx
2557760_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO BEI PARDAVIMO (Nr. PR-1107) 2547288.docx
2547288_SUPP4.docx
2547288_SUPP5.docx
2547288_SUPP6.docx
2547288_SUPP2.docx
2547288_SUPP3.docx
2547288_SUPP11.docx
2547288_SUPP12.docx
2547288_SUPP13.docx
2547288_SUPP1.docx
2547288_SUPP9.docx
2547288_SUPP10.docx
2547288_SUPP7.docx
2547288_SUPP8.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS" (Nr. PR-1109) 2585145.docx
2585145_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS SENIŪNIJOS GETVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR DUOMENŲ PAKEITIMO (Nr. PR-1110) 2601157.docx
2601157_SUPP1.docx
2601157_SUPP2.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. PR-1111) 2597927.docx
2597927_SUPP0.docx
2597927_SUPP2.pdf
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL ILGALAIKIO TURTO NURAŠYMO (Nr. PR-1113) 2505680.docx
2505680_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1114) 2570303.docx
2570303_SUPP0.docx
2570303_SUPP2.pdf
2570303_SUPP3.pdf
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1115) 2579852.docx
2579852_SUPP1.docx
2579852_SUPP3.docx
2579852_SUPP4.pdf
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-1116) 2580101.docx
2580101_SUPP2.docx
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS (Nr. PR-1117) 2613459.docx
2613459_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1032 ,,DĖL ILGALAIKIO VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO" PAKEITIMO IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO (Nr. PR-1118) 2610363.docx
2610363_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška