Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.31
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-10-30 Nr.31
Posėdžio data 2017-10-30 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 21692_DARBOTVARKE 2017-10- Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-650 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STARTEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO (Nr. PR-1161) 2753870.docx
2753870_SUPP2.xls
2753870_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS (Nr. PR-1162) 2768865.docx
2768865_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 2 D. PROJEKTO NR. T-110 PAKEITIMO (Nr. PR-1163) 2773090.docx
2773090_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMU NR. T-268, PAPILDYMO (Nr. PR-1164) 2770333.docx
2770333_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. PR-1169) 2771127.docx
2771127_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LEIDIMO PATALPINTI MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGĄ (Nr. PR-1170) 2770750.docx
2770750_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ (Nr. PR-1171) 2769103.docx
2769103_SUPP3.docx
2769103_SUPP1.docx
2769103_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis (Nr. PR-1172) 2777147.docx
2777147_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ " SVEIKATOS UGDYMO PRIEMONIŲ GERINIMAS ŠALČININKŲ RAJONE" (Nr. PR-1173) 2778656.docx
2778656_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo (Nr. PR-1174) 2783612.docx
2783612_SUPP1.docx
2783612_SUPP3.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. PR-1165) 2769449.docx
2769449_SUPP0.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL KIETOJO KURO (MALKŲ) BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-1166) 2770480.docx
2770480_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ NEBIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ RĖMIMO PROGRAMOS (Nr. PR-1175) 2787486.docx
2787486_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (Nr. PR-1176) 2767205.docx
2767205_SUPP1.docx
2767205_SUPP0.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška