Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.24
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-02-23 Nr.24
Posėdžio data 2017-02-23 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 -2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. PR-913) 2168563.docx
2168563_SUPP1.docx
2168563_SUPP3.xls
2168563_SUPP2.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. PR-904) 2170334.docx
2170334_SUPP1.docx
2170334_SUPP2.docx
2170334_SUPP3.docx
2170334_SUPP4.docx
2170334_SUPP5.docx
2170334_SUPP6.docx
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-910) 2174934.docx
2174934_SUPP1.docx
2174934_SUPP2.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-903) 2170111.docx
2170111_SUPP1.docx
2170111_SUPP2.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. PR-895) 2168776.docx
2168776_SUPP2.docx
2168776_SUPP1.docx
Dalia Jankelaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-898) 2173244.docx
2173244_SUPP1.docx
2173244_SUPP2.docx
Violeta Zareckienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ANTROS KVALIFIKACINĖS KLASĖS SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIEREI VIOLETAI ZARECKIENEI (Nr. PR-920) 2181157.docx
2181157_SUPP1.docx
Vaclava Jelagina

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. PR-894) 2170634.docx
2170634_SUPP1.docx
2170634_SUPP2.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO ATLIKTI UAB „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ (Nr. PR-899) 2174019.docx
2174019_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO ATLIKTI UAB ŠALČININKŲ VAISTINĖS 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ (Nr. PR-900) 2173155.docx
2173155_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO ATLIKTI UAB „ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ (Nr. PR-901) 2175151.docx
2175151_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. PR-906) 2150676.docx
2150676_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl būsto nuomos rinkos kainomis (Nr. PR-907) 2174921.docx
2174921_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL BUTO PARDAVIMO (Nr. PR-914) 2178431.docx
2178431_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. PR-916) 2167413.docx
2167413_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL UAB “ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI” ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ LAIKOTARPIO NUSTATYMO (Nr. PR-908) 2174267.docx
2174267_SUPP1.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. PR-909) 2174808.docx
2174808_SUPP2.docx
2174808_SUPP1.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2017–2020 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. PR-925) 2185916.docx
2185916_SUPP1.docx
2185916_SUPP2.docx


Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-912) 2176342.docx
2176342_SUPP1.docx
2176342_SUPP2.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-892) 2169708.docx
2169708_SUPP2.docx
2169708_SUPP1.docx
Stanislavas Lebedis

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL PAGALBOS PINIGŲ ŠEIMOMS, GLOBOJANČIOMS (RŪPINANČIOMS) BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIUS VAIKUS, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. PR-896) 2171847.docx
2171847_SUPP1.docx
2171847_SUPP2.docx
2171847_SUPP3.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-902) 2174600.docx
2174600_SUPP2.docx
2174600_SUPP1.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR PAGALBOS TEIKIMO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS 2017-2018 METŲ PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. PR-915) 2176247.docx
2176247_SUPP1.docx
2176247_SUPP2.docx
2176247_SUPP3.docx
2176247_SUPP4.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO IR PANAUDOJIMO NEPINIGINE FORMA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. PR-893) 2172469.docx
2172469_SUPP2.docx
2172469_SUPP1.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-314, DALINIO PAKEITIMO (Nr. PR-917) 2172429.docx
2172429_SUPP1.docx
2172429_SUPP2.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL PRIEMOKOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SKYRIMO (Nr. PR-918) 2181483.docx
2181483_SUPP1.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL PRIEMOKOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI SKYRIMO (Nr. PR-919) 2181521.docx
2181521_SUPP1.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
29 Dėl socialinio būsto išnuomojimo (Nr. PR-922) 2182804.docx
2182804_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška