Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos
Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas
2019-10-02

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursą.

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Paraiškas teikti gali įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas tos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:

1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);

2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;

3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);

4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2019 metų spalio 4 d. iki lapkričio 4 d. (imtinai), darbo dienomis 8.00-17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) Šalčininkų rajono savivaldybėje administraciniame pastate 101 kab. Paraiškos gali būti perduodamos tiesiogiai, siunčiamos paštu arba per pašto kurjerį adresu: Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 31 d.

Informaciją teikia Šalčininkų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Ana Voitkun tel. 8 (380) 30173, el. p. ana.voitkun@salcininkai.lt arba Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič tel. 8(380) 30172, el. p. regina.sokolovic@salcininkai.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12. 45 val.).

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams numatoma skirti iš valstybės biudžeto 51557 eurus ir Šalčininkų rajono savivaldybė atrinktiems projektams įgyvendinti prisidės iš savo biudžeto ne mažiau kaip 20 procentus nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų projektams finansuoti.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkurso paraiškos forma

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Deklaracijos forma

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook