Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Skelbiamas projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos konkursas (atnaujinta informacija)

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Skelbiamas projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos konkursas (atnaujinta informacija)
2019-01-11

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia partnerių, kurie naudodamiesi projekto metu sukurta infrastruktūra užtikrintų Šalčininkų rajono savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) vaikų dienos centro veiklą (toliau - VDC), atrankos konkursą (toliau - Konkursas).


Konkurso tikslas – vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ ir Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-46 patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašu (toliau - Aprašas), atrinkti projekto partnerius, kurie naudodamiesi projekto metu sukurta infrastruktūra, Savivaldybėje užtikrintų VDC veiklą.

Planuotina VDC veikla po projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo – ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.


Konkurse kviečiami dalyvauti: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai (toliau – Dalyviai). Dalyviai turi atitikti Apraše nurodytus reikalavimus. Vienas paraiškos teikėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, kuri turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba. Paraiška ir jos priedai teikiami sunumeruoti ir susiūti, paskutinio lapo antroje pusėje nurodomas lapų skaičius, pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, ir patvirtinta antspaudu (jei organizacija jį privalo turėti).

Paraiška turi būti pateikta užklijuotame voke, ant voko turi būti nurodytas paraiškos pavadinimas: „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankai“, adresas: Vilniaus g. 49, LT-17116, Šalčininkai, 101 kab., iki š. m. vasario 5 d., registruotu paštu ar per pašto kurjerį, ar tiesiogiai pristatant nurodytu adresu.


Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėją Reginą Sokolovič, tel. (8 380) 30 172.


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLAI VYKDYTI ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus informacija

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook