Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Savivaldybė perka butus ir gyvenamuosius namus

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Savivaldybė perka butus ir gyvenamuosius namus
2018-06-14

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka butus, gyvenamuosius namus, jų dalis socialinio būsto fondui plėtoti.

Pirkimas vykdomas remiantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CVPVA-R-408 „Socialinio būsto plėtra“ bei įgyvendinant Šalčininkų rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą.

Pirkimo objektas: butai, gyvenamieji namai, jų dalys, esantys Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje:

1 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Baltosios Vokės seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

2 pirkimo dalis – perkamas vienas 70 kv. m - 84 kv. m naudingojo ploto keturių kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

3 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas gyvenamasis namas arba namo dalis) Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

4 pirkimo dalis – perkamas vienas 55 kv. m - 75 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

5 pirkimo dalis perkamas vienas 55 kv. m -75 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas, gyvenamojo namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

6 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

7 pirkimo dalis – perkamas vienas 20 kv. m – 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas (gyvenamojo namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

8 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Dieveniškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

9 pirkimo dalis – perkamas vienas 50 kv. m - 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas Dieveniškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

10 pirkimo dalis – perkamas vienas 50 kv. m - 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis), Turgelių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

11 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Turgelių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

12 pirkimo dalis – perkamas vienas 20 kv. m – 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas (gyvenamojo namo dalis) Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

13 pirkimo dalis – perkamas vienas 45 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

14 pirkimo dalis – 50 kv. m - 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

15 pirkimo dalis – perkamas vienas perkamas vienas nuo 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Butrimonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

16 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Butrimonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

17 pirkimo dalis – perkamas vienas 60 kv. m - 115 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Gerviškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

18 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Gerviškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

19 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Poškonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

20 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 50 kv. m - 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Poškonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

21 pirkimo dalis – perkamas vienas 25 kv. m - 35 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

22 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

23 pirkimo dalis – perkamas vienas 70 kv. m - 90 kv. m naudingojo ploto keturių kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

24 pirkimo dalis – perkamas vienas 55 kv. m - 75 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

25 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 40 kv. m - 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Dainavos seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

Pastaba. Būsto naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) suminis grindų plotas. Į naudingąjį plotą neįeina balkonų, lodžiju, terasų, nešildomų rūsių grindų plotas.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje 117 kab. arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 211 kab.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų butų, gyvenamųjų namų, jų dalių dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai priimami iki 2018 m. birželio 19 d., 14 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje 117 kab. arba Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 211 kab., Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą; Būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas; kadastrinių matavimų bylos kopiją; Būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją; įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas; bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka; pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas; kitus dokumentus.

Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke su užrašu „Socialinio būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2018-06-19, 14 val.

Perkamo būsto vertinimo kriterijai: mažiausia 1 kv. m kaina, bendra Būsto techninė būklė, Būsto energinio naudingumo klasė, atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės (matuojant spinduliu).

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.salcininkai.lt.


PIRKIMO SĄLYGOS

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 380) 20207, (8 380) 20210.


Skelbimo data: 2018-05-25

 

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook