Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka administracinį pastatą

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka administracinį pastatą
2019-11-29Pirkimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Perkamas administracinis pastatas: pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė, bendrasis plotas nuo 150 iki 200 kv.m., Šalčininkų mieste, Šalčininkų r. sav.

Pastaba. Administracinis pastatas turi būti geros techninės būklės, inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriuje 111 kabinete, Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų butų, gyvenamųjų namų, jų dalių dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai priimami iki 2019-12-17, 14.00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriuje 111 kabinete, Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą; nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas; kadastrinių matavimų bylos kopiją; įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas; bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat tais atvejais, kai perkamas žemės sklypas, – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise; pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas; kitus dokumentus.

Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke su užrašu „Administracinio pastato pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2019-12-17, 14.00 val.

Perkamo būsto vertinimo kriterijai: mažiausia 1 kv. m kaina; bendra Administracinio pastato techninė būklė.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 380) 30172.


PIRKIMO SĄLYGOS

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook