Šalčininkų rajono savivaldybė - Priėmimas į darbą

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Priėmimas į darbą Spausdinimo versija


INFORMACIJA APIE VYKSTANČIUS KONKURSUS - šiuo metu vykstančių konkursų nėra

 
Nuo 2013 m. birželio 1 d. kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Prašymai į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo paskyrą. Visas susirašinėjimas su įstaiga vyksta elektroniniu būdu. Paskyroje taip pat registruojamasi į bendrųjų gebėjimų bei vadovavimo gebėjimų tikrinimą.

Nuo 2013 birželio 1 d. galioja iš dalies centralizuota valstybės tarnautojų atranka, kuri susideda iš 2 etapų:

 
I.  CENTRALIZUOTAS ETAPAS – Valstybės tarnybos departamente bendrųjų gebėjimų testas ir vadovavimo gebėjimo vertinimas interviu metu pretendentams, pretenduojantiems į vadovaujančias pareigas:

1. Bendrųjų gebėjimų testavimas

Bendrųjų gebėjimų testavimas pradedamas vykdyti Vilniuje, Valstybės tarnybos departamente. Asmuo bendrųjų gebėjimų testo sprendimui ir(ar) vadovavimo gebėjimų vertinimui registruojasi per internetinę svetainę www.testavimas.vtd.lt, per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt, Valstybės tarnybos departamento internetinę svetainę www.vtd.lt (skiltyje „Atranka į valstybės tarnybą/Prašymų pateikimas konkursui arba Skelbimai bendrųjų gebėjimų testavimui).
 
Bendrųjų gebėjimų tikrinimui naudojamas Valstybės tarnybos departamento  užsakymu specialiai valstybės tarnautojų atrankai sukurtas testas, kurį sudaro klausimai, skirti patikrinti bendruosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir bendrąsias teisines žinias.
 
Bendrųjų gebėjimų testą sudaro dvi dalys. Pirmoji bendrųjų gebėjimų testo dalis sudaryta iš klausimų, skirtų bendriesiems mąstymo gebėjimams patikrinti, antroji – bendrosioms kompetencijoms bei teisės aktų, nurodytų Konkursų aprašo 1 priede, žinioms patikrinti. Bendrųjų gebėjimų testas pradedamas spręsti nuo pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies. Teisingai atsakius į ne mažiau kaip 50 procentų pirmosios bendrųjų gebėjimų testo dalies klausimų, suteikiama teisė spręsti antrąją bendrųjų gebėjimų testo dalį. Bendrųjų gebėjimų testą išlaikiusiais pripažįstami asmenys, antrojoje bendrųjų gebėjimų testo dalyje teisingai atsakę į ne mažiau kaip 50 procentų klausimų.
Bendrųjų gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., t.y. asmenys per šį laikotarpį gali dalyvauti konkursuose į valstybės tarnautojo pareigas, o bendrųjų gebėjimų vertinimo perlaikymas neišlaikius bendrųjų gebėjimų testo 2 kartus galimas po 6 mėn.

2. Vadovavimo gebėjimų tikrinimas

Vadovavimo gebėjimus turi pasitikrinti pretendentai, siekiantys užimti vadovaujamąsias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba jos padalinyje.

Vadovavimo gebėjimai suprantami kaip žinios ir gebėjimai organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos efektyvumą užtikrinančias sąlygas. Vadovavimo gebėjimai tikrinami pokalbio metu.

Vadovavimo gebėjimus leidžiama tikrintis asmenims, kurie yra pateikę prašymą dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje eiti konkrečias vadovaujančias pareigas ir yra gavę patvirtinimą iš įstaigos, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą asmuo turi per 3 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo. Vadovavimo gebėjimų tikrinimo dieną pretendentas turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Vadovavimo gebėjimų tikrinimo metu yra vertinami gebėjimai, reikalingi įstaigos strateginiams sprendimams priimti ir tinkamam jų įgyvendinimui užtikrinti (aukščiausio lygio vadovas) arba reikalingi pavaldžių asmenų darbui koordinuoti ir kontroliuoti(padalinio lygio vadovas). 

Vadovavimo gebėjimai vertinami interviu metu Valstybės tarnybos departamento  atrankos specialistų/psichologų.
 
Pretendentų vadovavimo gebėjimai vertinami  0, 1 ir 2 balais. Pretendentas, kurio vadovavimo gebėjimai įvertinti 1 ar 2 balais, turi teisę dalyvauti konkurse įstaigoje vadovaujamosioms valstybės tarnautojo pareigoms užimti.
Vadovavimo gebėjimų įvertinimas galioja 36 mėn., o vadovavimo gebėjimų vertinimo perlaikymas galimas po 6 mėn.

II DECENTRALIZUOTAS ETAPAS – Konkursas įstaigoje  (pokalbis ir(ar) praktinė užduotis). Konkurse gali dalyvauti tik praėję I centralizuotą etapą, t.y.  atranką Valstybės tarnybos departamente.


Asmuo, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

 
1) turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
 
2) mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 
3)  būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų.

Reikalavimas  būti ne vyresniam kaip 65 metų netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams;
 
4)  turėti  to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
 
5)  turėti valstybės tarnautojui privalomų jo veikloje bendrųjų gebėjimų  visumą  (toliau - bendrieji gebėjimai), o vadovaujantys valstybės  tarnautojai  -  taip  pat  ir  privalomų  jų  veikloje gebėjimų  vadovauti  valstybės  ar  savivaldybės  institucijai ar įstaigai   ar   jos   padaliniui   visumą.

Daugiau informacijos www.vtd.lt


Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-04 16:35:14