Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka būstą socialinio būsto fondui plėtoti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka būstą socialinio būsto fondui plėtoti
2017-11-21

Pirkimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CVPVA-R-408 „Socialinio būsto plėtra“ bei įgyvendinant Šalčininkų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginį veiklos planą.

Pirkimo objektas: būstai, esantys Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje:

1 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 28 kv. m iki 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

2 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 28 kv. m iki 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

3 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 50 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

4 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 28 kv. m iki 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

5 pirkimo dalis perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 55 kv. m. naudingojo ploto dviejų kambarių butas Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

6 pirkimo dalis - perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

7 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

8 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 50 kv. m iki 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

9 pirkimo dalia – perkamas vienas nuo 40 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas, Turgelių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

10 pirkimo dalis - perkamas vienas nuo 50 kv. m iki 75 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas Turgelių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

11 pirkimo dalis - perkamas vienas nuo 42 kv. m iki 60 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas Turgelių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.;

12 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 55 kv. m iki 75 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

13 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 20 kv. m iki 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

14 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Dainavos seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

15 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 46 kv. m iki 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Butrimonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

16 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 40 kv. m iki 50 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Butrimonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

17 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 40 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Poškonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

18 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 40 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas), Poškonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

19 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 55 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Gerviškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

20 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 20 kv. m iki 40 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Dieveniškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

21 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 20 kv. m iki 35 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas Dieveniškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

22 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 80 kv. m iki 100 kv. m naudingojo ploto keturių kambarių gyvenamas namas Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

23 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 35 kv. m iki 50 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.


Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 arba 219 kab.

Paraiškų ir pasiūlymų pateikimo sąlygos: paraiškos ir parduodamų butų dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 23 d., 11 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje 218, 219 kab., Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.

Paraiškų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos paraišką, Būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas, Būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją ir (ar) kitus dokumentus užklijuotame voke su užrašu „Socialinio būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus. Kartu su paraiška pateikiamos pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis data ir laikas: 2017-11-23, 11 val.

Perkamo būsto vertinimo kriterijai: mažiausia 1 kv. m kaina, bendra Būsto techninė būklė, Būsto energinio naudingumo klasė, atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės (matuojant spinduliu).

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.salcininkai.lt - BŪSTO PIRKIMO SĄLYGOSIšsamesnė informacija teikiama tel. (8 380) 30196, (8 380) 20207, (8 380) 20221.

 

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook