Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Skelbiamas 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Skelbiamas 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų konkursas
2017-09-13

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

Projektų paraiškas gali teikti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, jų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime didinimo) ir vykdo veiklas, skirtas Šalčininkų rajono savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Prioritetas teikiamas projektams:
1. Skirtiems neįgaliųjų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, poreikiams tenkinti (jie sudaro ne mažiau kaip 40 procentų neįgaliųjų paslaugų gavėjų).
2. Skirtiems kaimo gyvenamosiose vietovėse (kaimo gyvenamosioms vietovėms priskiriami miesteliai, kaimai ir viensėdžiai) gyvenantiems neįgaliesiems (daugiau kaip vieną trečdalį nuolatinio pobūdžio paslaugų gavėjų sudaro kaimo vietovėse gyvenantys neįgalieji).
3. Kai vieną projektą teikia kelios organizacijos, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.
4. Kai vykdant jų veiklą dalyvauja savanoriai;
5. Kuriems įgyvendinti organizacija turi ne mažiau kaip 10 procentų lėšų iš kitų šaltinių.


Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 13 d. (imtinai) darbo dienomis 101 kab. Šalčininkų rajono savivaldybės administraciniame pastate Vilniaus g. 49, Šalčininkai. Siunčiant paštu: Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų finansavimo konkursui

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui, Vilniaus g. 49, LT-17116, Šalčininkai.

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens.


Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Projekto paraiškos forma Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus informacija

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook