Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kviečiame kaimo bendruomenes kreiptis dėl paramos gavimo

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Kviečiame kaimo bendruomenes kreiptis dėl paramos gavimo
2019-02-07

Paramos gali kreiptis kaimo bendruomenės, rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant vietos veiklos grupes, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Taip pat į paramą gali pretenduoti nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

PARAMOS GAVĖJAI

Preliminariai kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui galės būti skiriama iki 30 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) – 3 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pavyzdžiui, poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūrai skiriama iki 50 proc. visų kvietimui numatytų lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui (su PVM) – 5 tūkst. Eur. Paramos lėšomis bus mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kitą dalį mokės paramos gavėjas, mokėjimo šaltinis turės būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

Renginių organizavimui planuojama skirti iki 20 proc. visų numatytų kvietimui lėšų. Didžiausia paramos suma vienam projektui priklausys nuo to, kas kreipiasi paramos. Jei tai kaimo bendruomenė – projektui gali būti skiriama 1 tūkst. 500 Eur. 3 tūkst. vienam projektui galės gauti rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (įskaitant vietos veiklos grupes, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos). Nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos projektas galės gauti 6 tūkst. Eur. Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytų didžiausių paramos sumų projektui) iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Einamaisiais metais pareiškėjas galės teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal pasirinktą vieną veiklos sritį.

PASTABA: tas pareiškėjas kuris per paskutinius dvejus kalendorinius metus (t. y. 2017 m. ir 2018 m.) nėra gavęs paramos materialinės bazės sukūrimui ir (arba) stiprinimui ir (arba) kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymui gali kreiptis paramos viešųjų erdvių sutvarkymui.

SVARBU: nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, t. y. numatoma jį įrengti ar sutvarkyti (bendruomenės namai ar jai priklausančios patalpos, viešoji erdvė), pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais, t. y. paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjui priklauso nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais. Nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartis, sudaryta ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Nekilnojamojo turto valdymo faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai viešuosiuose registruose gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu).

DOKUMENTUS RASITE ČIA  

Visais klausimais dėl paraiškos pildymo ir išaiškinimo kreiptis į Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją Donatą Ašmankevičienę tel. 8 380 30165 ir vyr. specialiste Natalja Ivanovska tel. 8 380 20207

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook