Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Perkame butus ir gyvenamuosius namus

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Perkame butus ir gyvenamuosius namus
2019-07-19

Pirkimas vykdomas remiantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinė globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-1235 „Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šalčininkų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui“.


Pirkimo objektas: butai, gyvenamieji namai, jų dalys, esantys Šalčininkų mieste:

1 pirkimo dalis – perkamas vienas būstas nuo 68 iki 135 kv. m naudingojo ploto, ne mažiau keturių kambarių Šalčininkų mieste, Šalčininkų r. sav.

2 pirkimo dalis – perkamas vienas būstas nuo 68 iki 135 kv. m naudingojo ploto, ne mažiau keturių kambarių Šalčininkų mieste, Šalčininkų r. sav.

3 pirkimo dalis – perkamas vienas būstas nuo 68 iki 135 kv. m naudingojo ploto, ne mažiau keturių kambarių Šalčininkų mieste, Šalčininkų r. sav.

Pastaba. Būsto naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) suminis grindų plotas. Į naudingąjį plotą neįeina balkonų, lodžiju, terasų, nešildomų rūsių grindų plotas.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriuje 111 kabinete, Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 211 kabinete, Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų butų, gyvenamųjų namų, jų dalių dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai priimami iki 2019-08-05, 14.00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriuje 111 kabinete, Investicijų ir strateginio planavimo skyriuje 211 kabinete, Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą; Būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas; kadastrinių matavimų bylos kopiją; Būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją; įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas; bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka; pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas; kitus dokumentus.

Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke su užrašu „Gyvenamojo būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2019-08-05, 14.00 val.

Perkamo būsto vertinimo kriterijai: mažiausia 1 kv. m kaina, bendra Būsto techninė būklė, Būsto energinio naudingumo klasė.

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.salcininkai.lt.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 380) 30172, (8 380) 20207.

 

SĄLYGOS

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook