Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Patvirtintas 2020 metų biudžetas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Patvirtintas 2020 metų biudžetas
2020-02-13


Šiandien Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariai išsamiai išnagrinėjo 36 sprendimų projektus. Konstruktyviai dirbę politikai priėmė sprendimus biudžeto, strateginio planavimo, sveikatos ir socialinės apsaugos, komunalinio ūkio, turto valdymo, švietimo, melioracijos ir kitais klausimais.

Vasario 13 d. posėdžiavusi Šalčininkų rajono savivaldybės taryba patvirtino svarbiausią rajono dokumentą – 2020 metų biudžetą, kurį sudaro 34.985,8 tūkst. eurų.

Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto projektas buvo svarstomas komitetų ir frakcijų posėdžiuose, paskelbtas viešai nuo sausio 24 d. Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus.2020 metų biudžeto projektą pristačiusi Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jelena Uljanovič priminė, kad šiemet rajono biudžetą sudaro 34.985,8 tūkst. eurų, o praėjusiais metais jis buvo 31.067,0 tūkst. eurų. Šių metų  biudžetas didėja 12,6 proc., nes didėja gyventojų pajamų mokesčio planas.

Savivaldybės biudžetą sudaro pajamos iš mokesčių, pajamos iš savivaldybių turto, biudžetinių įstaigų pajamos, pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus valstybinės žemės sklypus, valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos ir pan. Iš viso planuojama surinkti 19.998,0 tūkst. eurų mokesčių, didžiausią dalį sudarys gyventojų pajamų mokestis – 18.826,0 tūkst. eurų.

Kita biudžeto pajamų plano dalis - dotacijos, skirtos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti. Suma siekia 13.102,8 tūkst. eurų.

2020 metų biudžeto išlaidų plane didžiausia dalis numatyta švietimui – 16.799,7 tūkst. eurų, t. y. 48 proc. viso biudžeto. Poilsiui, kultūrai ir religijai skirta 2.229,7 tūkst. eurų, sveikatos apsaugai – 386,0 tūkst. eurų, socialinei apsaugai – 5.872,7 tūkst. eurų, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - 8.539,0 tūkst. eurų. Komunalinio ūkio plėtrai ir išlaikymui numatyta 2.588,3 tūkst. eurų.

Biudžeto sprendimo projektą pristačiusios Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos teigimu, 2020 m. biudžetas yra subalansuotas. 2019 m. gauta viršplaninių pajamų ir biudžetas buvo įvykdytas 102 proc. Vykdomi buvo pajamų ir išlaidų planai. Ryšium su tuo, kad abu planai buvo vykdomi, Šalčininkų rajono savivaldybė neturi ilgalaikio kreditorinio įsiskolinimo.

Ekonomikos, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkės Marijos Suchockos teigimu, visuomenė ir fiziniai asmenys pasiūlymų dėl biudžeto nepateikė.

Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. biudžetas patvirtintas vienbalsiai.

Strateginis planas

Šalčininkų rajono politikai taip pat patvirtino kitą, nemažiau svarbų, dokumentą – strateginį veiklos planą, kuriuo vadovaujantis organizuojama savivaldybės veikla ir pagal kurio programas vykdomas savivaldybės biudžetas.

Ataskaitos

Šalčininkų rajono mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos – tai dokumentai, atspindintys Savivaldybės administracijos veiklą, rajone atliktus darbus ir pasiekimus. Patvirtintuose dokumentuose darbai pristatyti pagal veiklos sritis ir seniūnijas.Socialinė ir sveikatos apsauga

Socialinius ir sveikatos apsaugos sprendimų projektus pristačiusi Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Regina Sokolovič pateikė tvirtinimui rajono socialinės paskirties įstaigų vadovų 2019 m. ataskaitas, kurioms buvo pritarta. Tarybos sprendimu taip pat pritarta Šalčininkų ligoninės lovų skaičiaus ir etatų mažinimui. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, ligoninės struktūros pakitimų nėra, ligoninė yra terapinio pobūdžio ir tokia išliks. Savivaldybės tikslas – grąžinti visuomenei sveiką žmogų vykdant svarbią socialinę funkciją. Etatų mažinimas palies kelis asmenis, tačiau, anot ligoninės direktoriaus Zbignevo Semenovičiaus, jo nepajus darbingo amžiaus darbuotojai, o visi etatų mažinimo klausimai bus sprendžiami šalių susitarimu.

Vandens kaina

Patvirtintos UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ ir UAB „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams. Tarybos sprendimu UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ vartotojai mokės už vandenį brangiau 11 proc., o UAB „Tvarkyba“ vartotojams kaina mažėja 43 proc. UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ vartotojai, perkantys vandenį bute, mokės 1,65 Eur už kub. m, o individualiame name – 1,62 Eur už kub. m. UAB „Tvarkyba“ vartotojai, perkantys vandenį bute, mokės 1,08 Eur už kub. m, o individualiame name – 1,91 už kub. m.

Socialinis būstas

Tarybos sprendimu, socialiam būstui bus pritaikytas Poškonių seniūnijos pastatas (Centrinė g. 9, Poškonys), seniūnijos kolektyvui persikėlus į buvusios mokyklos patalpas.

Investicijos

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija aktyviai dalyvauja konkursuose ir projektuose dėl papildomo finansavimo Šalčininkų rajono objektams gauti. Tarybos sprendimu pritarta paraiškos „Šalčininkų raj. Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokyklos kapitalinis remontas“ teikimui Centrinei projekto valdymo agentūrai.

Mokyklų tinklo pertvarka

Posėdyje pritarta sprendimui, kuriuo pakeistas Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų bendrasis planas. Numatoma, jog du rajono darželiai bus prijungti prie gimnazijų. Planuojama, jog Poškonių lopšelis – darželis bus prijungtas prie Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos, o Kalesninkų darželis taps šalia esančios Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos skyriumi.

Į posėdį atvykęs Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse Julius Arlauskas, kalbėdamas apie patvirtintą svarbiausią savivaldybės veiklos dokumentą, pasidžiaugė, jog Šalčininkų rajono politikai yra vieningi ir dirbantys komandinį darbą.

- Patvirtinote svarbiausius Savivaldybės gyvenimo dokumentus, patvirtintas biudžetas, kaip retoje savivaldybėje, jis yra subalansuotas. Noriu pagirti merą už vykstantį konstruktyvų bendradarbiavimą, Taryba labai vieninga, sprendimai priimami balsų dauguma, tai reiškia, jog vyksta intensyvus darbas komitetuose prieš priimant šiuos sprendimus ir klausimai, turbūt, išdiskutuojami, jog niekam posėdžių metu papildomų klausimų nekyla, - kalbėjo J. Arlauskas.Šalčininkų rajono meras dėkojo visiems Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariams už konstruktyvų ir produktyvų darbą svarstant visus biudžeto klausimus.Informaciją parengė Inesa Suchocka

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook