Šalčininkų rajono savivaldybė - Mažoji bendrija

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Mažoji bendrija Spausdinimo versija


Mažoji bendrija – privatus juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių. Mažosios bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „mažoji bendrija“ arba šių žodžių santrumpa „MB“. Mažosios bendrijos nariu gali būti fizinis asmuo, įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į mažąją bendriją, taip pat mažosios bendrijos nario teises įgijęs fizinis asmuo. Mažosios bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

Registravimas:

Mažosios bendrijos steigimo teisinis pagrindas yra mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka steigėjų sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas.

Mažosios bendrijos steigimo sutartis sudaroma, kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų. Kai mažąją bendriją steigia vienas steigėjas, sudaromas mažosios bendrijos steigimo aktas. Mažųjų bendrijų įstatymo nuostatos dėl mažosios bendrijos steigimo sutarties taikomos ir mažosios bendrijos steigimo aktui. Mažosios bendrijos steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos steigėjų gali būti ne daugiau kaip Mažoji bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Mažoji bendrija įregistruojama po to, kai sudaryta mažosios bendrijos steigimo sutartis, pasirašyti steigiamos mažosios bendrijos nuostatai ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti šie ir kiti įstatymų nustatyti mažajai bendrijai registruoti reikalingi dokumentai. Visi mažosios bendrijos steigėjai nuo mažosios bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

Mokami mokesčiai:

Valstybinio socialinio draudimo tarifas 26,3 proc. nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Jei narys papildomai kaupia pensijai tarifas sudaro 28,3%. Įmokos nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 1 780 eurų per mėnesį ir 21 360 eurų per metus.

Privalomojo sveikatos draudimo tarifas 9 proc. nuo pajamų. Ši įmoka mokama kartą per mėnesį nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nereikia mokėti nuo sumos, viršijančios 1 780 eurų per mėnesį.

Gyventojų pajamų mokesčių tarifas 15 proc. nuo išsiimtos mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. 20 proc. Mažosios bendrijos narys moka už save 1 kartą per metus nuo gautų pajamų, atskaičiavus deklaruotas kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas.

Pelno mokesčio tarifas 15 proc. arba 5 proc. Lengvata – 5 procentų pelno mokesčio tarifas taikomas tada, kai darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų, bet jeigu tas pats asmuo yra dviejų mažųjų bendrijų savininkas, jam lengvatos netaikomos. Ji taip pat nebūtų taikoma, jeigu dviejų mažųjų bendrijų nariais, kurie turi daugiau nei pusę balsų, būtų tie patys asmenys.

PRIVALUMAI
• Mažesnės steigimosi išlaidos
• Nėra minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimo
• Nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio
• Lėšos asmeniniams poreikiams gali būti gaunamos mokant pelną avansu
• Galimybė pasitraukti iš verslo, atsiimant savo įnašą
 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-09 16:29:09